Main Menu
User Menu

Hořice

okr. Jičín

     
Název:
Name:
Hořice
Originální název:
Original Name:
Hořice
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Jičín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°21'57.92"N 15°37'54.62"E
Místní části:
Local Municipalities:
Hořice, Chlum, Libonice, Chvalina, Březovice, Doubrava, Svatogothardská Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1143
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Zámek
- Masarykova věž samostatnosti
- Náměstí Jiřího z Poděbrad
- Kostel Narození Panny Marie
- Židovský hřbitov a synagoga
- Vrch Gothard
- Lom u Sv. Josefa
- Pomník Mistra Jana Husa
- Sochařsko-kamenická škola
- Husitská mohyla
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Jacob Felix (1832–1905), doktor
Josef Ladislav Jandera (1776–1857), premonštrát, matematik
Jan Levit (1884–1944), chirurg
Petr Maixner (1831–1884), maliř
Fritz Mauthner (1849–1923), spisovatel, filozof
Karel Vik (1883–1964), malíř
Jiri Karnet (1920 - 2011), spisovatel, novinář
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.horice.org/mesto-horice/ms-54/p1=54
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#521297Verze : 0
MOD
Hořice
(okr. Jičín)


V období 1.republiky součást politického okresu Nová Paka a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 299 obyvatel (z toho 8 166 osob národnosti československé a 86 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v říjnu 1920. Zrušena v dubnu 1921. Znovu ustanovena v květnu 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
náhradní prapor Horského pěšího pluku 1 (říjen 1920 – leden 1921),
náhradní rota Horského praporu I (leden 1921 – duben 1921),
náhradní rota Horského praporu III (leden 1921 – duben 1921).
Vojenská invalidovna 1.


Budova invalidovny byla postavena v letech 1934-1935.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#173613Verze : 1
Kostel Narození Panny Marie


Barokní kostel z let 1741 až 1744, který byl vystavěn na místě staršího gotického kostela, který byl zničen požárem. Nový kostel byl poškozen požáry v letech 1778 a 1838. Kostel byl vystaven na půdorysu kříže. Na severní straně lodi je situována věž hranolového půdorysu s arkádami ve zvonovém patře, zastřešená osmibokou cibulí. Dle plánů měl mít kostel i další věž, která dle všeho nebyla realizována z finančních důvodů. U kostela se nacházel hřbitov, na němž se pohřbívalo až do roku 1829.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#671841Verze : 0
Evangelický kostel


Evangelický kostel vznikl zakoupením rozestavěného objektu roku 1888 a již 2. září v témže roce byl slavnostně otevřen. V roce 1909 došlo k rozšíření budovy.


Zdroje:
mapy.cz
cs.wikipedia.org

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#671842Verze : 0
Kostel sv. Gotharda


Kostel sv. Gotharda na místě starší dřevěné kapličky téhož zasvěcení. Vznikl ve 2. polovině 17. století.Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
cs.wikipedia.org

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#671844Verze : 0
Pivovar


Soubor budov bývalého pivovaru tvořený objekty staré lednice, nové lednice, provozní budovy s varnou a chladírny - stáčírny. Vznik moderního pivovaru v 70. letech 19. století, budovy vystaveny moderně v neorenesančním stylu. Provoz pokračoval i po roce 1945, v roce 1948 zestátněn, ještě na počátku 60. let označován za "druhou Plzeň", nicméně po roce 1966 došlo k výraznému poklesu kvality, následně došlo k znečištění vod únikem chemikálií z provozovny ČSAO (Československé automobilové opravy), nakonec byla výroba piva ukončena a fungovala zde sodovkárna.


Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/pivovar-2283114
cs.wikipedia.org

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674932Verze : 0
Mariánský sloup


Pozdně barokní dílo od sochaře J. Rychtery z roku 1824. Na sloupu je umístěna socha Panny Marie Immaculaty. V dolní části se pak nachází sochy sv. Petra, sv. Pavla a sv. Jana Evangelisty.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674944Verze : 0
Sousoší Mistra Jana Husa


Secesní sousoší Mistra Jana Husa z roku 1914 od sochaře Ladislava Šalouna.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674945Verze : 0
Sokolovna


Budova sokolovny z let 1914 až 1920. Na budově jsou umístněny pamětní desky obětem 2. světové války z řad místního sokolstva. Před budovou se nachází socha Dr. Miroslava Tyrše.


Zdroje:
mapy.cz
https://www.horice.org/tj-sokol/ms-2721/p1=2721

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674946Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého dávajícího almužnu malému almužníkovi u jeho nohou. Socha, která vznikla v období let 1726 až 1730, se nachází u kostela Navštívení Panny Marie.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674947Verze : 0
Socha sv. Floriána


Socha sv. Floriána se nachází u kostela Navštívení Panny Marie.


Zdroje:
https://www.drobnepamatky.cz/node/31107

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674948Verze : 0
Socha Panny Marie s Ježíškem


Barokní socha Panny Marie s Ježíškem z roku 1735 se nachází u kostela Navštívení Panny Marie.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674950Verze : 0
Socha Kristus v zahradě Getsemanské


Vrcholně barokní Socha Kristus v zahradě Getsemanské, která vznikla po roku 1730 se nachází u kostela Navštívení Panny Marie. Autor pochází z okruhu žáků M. B. Brauna.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674951Verze : 0
Náměstí Jiřího z Poděbrad


Náměstí Jiřího z Poděbrad je svým tvarem i rozměry poměrně netypické. Nachází se zde řada historických budov, včetně radnice, dále pak kašna a Mariánské sousoší.
Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674952Verze : 0
Soubor soch ve Smetanových sadech

S ohledem na přítomnost významné kamenosochařské školy v Hořicích již od 19. století, se zde nachází výrazné množství soch a ostatních plastik. Velké množství se jich nachází i ve Smetanových sadech. Jedná se o sochy jak velikánů české kultury (Dvořák, Smetana), tak se jedná i o různé náměty - Husité, Krakonoš a řada dalších.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Hořice - Socha Krakonoše
Foto vlastní

Socha Krakonoše
Foto vlastní

URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674953Verze : 1
Pomník padlým v bitvě na Chlumu


Pomník padlým v bitvě na Chlumu se nachází při jižní ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Gotharda. V době mé návštěvy byl výrazně zarosten vegetací.


Zdroj:
www.evidencevh.army.cz

Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hořice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Horice-t44029#674954Verze : 0