Main Menu
User Menu

Honma, Masaharu

Masaharu Honma / 本間雅晴

     
Příjmení:
Surname:
Honma
Jméno:
Given Name:
Masaharu
Jméno v originále:
Original Name:
本間雅晴 / ほんま・まさはる
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1888 Sado /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.04.1946 Los Baños /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 14. armáda
velitel: 27. divize
vellitel: 32. pěší brigáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/本間雅晴
https://en.wikipedia.org/wiki/Masaharu_Homma
www.generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Honma-Masaharu-t184642#538794Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Honma
Jméno:
Given Name:
Masaharu
Jméno v originále:
Original Name:
本間雅晴 / ほんま・まさはる
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-31.05.1907 Vojenská akadémia
13.12.1912-11.12.1915 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1907 podporučík
30.11.1910 poučík
06.08.1917 kapitán
15.08.1922 major
06.08.1926 podplukovník
01.08.1930 plukovník
01.08.1935 generálmajor
15.07.1938 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
21.07.1937-21.07.1938 Velitel : 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu

Ručně vyplněné položky:
26.12.1907-DD.MM.RRRR 16. peší pluk
18.08.1916-01.04.1917 pridelený k Generálnemu štábu
01.04.1917-06.08.1917 16. peší pluk
06.08.1917-DD.04.1917 pridelený k Generálnemu štábu (Čínske oddelenie)
DD.04.1918-DD.MM.RRRR Resident v UK a vojenský pozorovatel v UK, Francia
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Východolancashireský pluk
24.06.1921-24.11.1922 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
18.08.1921-24.11.1922 pridelený k Generálnemu štábu
24.11.1922-07.08.1925 vojenský dôstojník na velvyslanectve v Britskej Indii
07.08.1925-19.01.1927 pridelený k Generálnemu štábu
12.02.1926-19.01.1927 Inštuktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
19.01.1927-03.06.1930 polný adjutant Princa Chichibu
03.06.1930-28.05.1932 vojenský atašé v UK
07.05.1931-DD.MM.RRRR Resident v armádnom vzdušnom velitelstve UK
09.12.1931-DD.MM.RRRR člen konferencie o odzbrojení v Ženeve
28.05.1932-08.08.1932 pridelený k Generálnemu štábu
08.08.1932-01.08.1933 náčelník tlačovej kancelárie, Ministertva armády
01.08.1933-01.08.1935 velitel 1. pešieho pluku
01.08.1935-01.12.1936 velitel 35. pešej brigády
01.12.1936-21.07.1937 pridelený k Generálnemu štábu
21.07.1937-15.07.1938 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.07.1938-02.12.1940 velitel 27. divízie
02.12.1940-13.04.1942 velitel Taiwanského armádneho okresu
06.11.1941-01.08.1942 velitel 14. armády
01.08.1942-31.08.1942 pridelený k Generálnemu štábu
31.08.1942-DD.MM.RRRR Reserva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zatknutý a súdený ako vojnový zločinec
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zhliadnutý vinným a odsúdený k trestu smrti
02.04.1946-DD.MM.RRRR popravený zastrelením
Vyznamenání:
Awards:

DD.08.1918

Vojenský kříž
Military Cross
-

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

07.09.1938

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

18.01.1940

Záslužný řád německé orlice 1. třída
Order of Merit of German Eagle 1st Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

11.09.1940

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/本間雅晴
https://en.wikipedia.org/wiki/Masaharu_Homma
www.generals.dk

Honma, Masaharu - záliv Lingayen, vianoce 1941

záliv Lingayen, vianoce 1941
Honma, Masaharu - spolu s Jorge B. Vargas, jún 1943

spolu s Jorge B. Vargas, jún 1943
URL : https://www.valka.cz/Honma-Masaharu-t184642#538796Verze : 4
MOD