Main Menu
User Menu

Holub, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Holub
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
poručík SNB in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.03.1921 Všechovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.03.1945 Trnovo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- člen 2. partizánskej brigády M.R.Štefánika
- padol v boji
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Dostál, J. a kol.: Památníky a pamětní desky protifašistického boje v okrese Přerov, ONV v Přerově, Přerov 1985
URL : https://www.valka.cz/Holub-Josef-t88878#330992Verze : 0
MOD
Josef Holub sa narodil v malej dedinke Všechovice v okrese Přerov v dome č.p. 91.


J. Holub spoločne so skupinou četníkov dňa 13.9.1944 prešiel hranice protektorátu s úmyslom pripojiť sa k slovenským povstalcom. Dňa 17. septembra sa jeho skupina prihlásila na veliteľstve 2. partizánskej brigády M.R.Štefánika, ktoré v tom čase sídlilo na zámočku Kunerad v Rajeckej doline. Veliteľom brigády bol npor. Viliam Žingor. Z celej skupiny len Josef Holub bol držiteľom vodičského preukazu a preto bol po dohode partizánskeho štábu ponechaný pri veliteľstve ako šofér. Jeho druhovia boli premiestnení do Strebnianskych Teplíc. Po ústupe brigády do hôr pôsobila táto v oblasti medzi Rajcom, Žilinou a Martinom. Po ťažkých bojoch ustúpila v zimných mesiacoch na východné a neskôr na západné svahy Malej Fatry.


Za účelom presunu brigády na západ na české územie došlo k jej rozdeleniu. Vznikla tak 2. slovenská národná brigáda, ktorej veliteľom sa stal mjr. Konstantin K. Popov. Príslušníkom tejto brigády sa stal aj Josef Holub. Podarilo sa mu prežiť krutú zimu, dlhé pochody a ťažké ústupové boje, osudným sa mu však stal 30. marec 1945. V tento deň padol smrťou chrabrých pri bojoch s ustupujúcimi nemeckými jednotkami nad Trnovom v Turčianskej kotline. Pochovaný bol spoločne so sovietskym partizánom, ktorý padol vedno s ním. Po vojne boli jeho ostatky prevezené do rodnej obce.


Posmrtne bol povýšený do hodnosti poručíka Sboru národní bezpečnosti. Vyznamenaný bol Československým vojenským krížom a Radom Slovenského národného povstania I. triedy. V jeho rodnej obci bola po vojne odhalená pamätná tabuľa na jeho rodnom dome s textom:


V TOMTO DOMĚ SE NARODIL 13.3.1921
POR. SNB IN MEMORIAM
JOSEF HOLUB
ČLEN PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY
ŠTEFÁNIK - POPOV, ÚČASTNÍK SLOVEN
SKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ,
PADL 30.3.1945
NA SLOVENSKU.


Na hrobe na miestnom cintoríne mal nápis:


ABY NÁROD ŽIL, DAL SVÚJ ŽIVOT...
PARTYZÁN
POR. SNB JOSEF HOLUB
ČLEN PART. BRIGÁDY ŠTEFÁNIK
POPOV,
PADL 30.3.1945 U TRNOVA NA SLOVENSKUDostál, J. a kol.: Památníky a pamětní desky protifašistického boje v okrese Přerov, ONV v Přerově, Přerov 1985

URL : https://www.valka.cz/Holub-Josef-t88878#331005Verze : 1
MOD