Main Menu
User Menu
Reklama

Hoeppner, Ernst Wilhelm Arnold von

     
Příjmení:
Surname:
Hoeppner
Jméno:
Given Name:
Ernst Wilhelm Arnold von
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Wilhelm Arnold von Hoeppner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál jezdectva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1860 Tonnin, Wollin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.09.1922 Groß-Mokratz, Wollin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Luftstreitkräfte
- velitel XVIII. sboru
- velitel 17. a 75. záložní pěší divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- německý armádní důstojník a poslední velitel německého letectva v 1. světové válce
- autor knihy Německá válka ve vzduchu (Deutschlands Krieg in der Luft), studie hodnotící Německé letectvo v letech 1914-1918
- zemřel na Španělskou chřipku
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoeppner
https://prussianmachine.com/aok/hoeppner.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoeppner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoeppner
URL : https://www.valka.cz/Hoeppner-Ernst-Wilhelm-Arnold-von-t238541#659593Verze : 4
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hoeppner
Jméno:
Given Name:
Ernst Wilhelm Arnold von
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Wilhelm Arnold von Hoeppner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1872-DD.MM.1879 kadetní škola, Postupim
01.10.1885-01.10.1887 vojenská jezdecká akademie, Hannover
01.10.1889-22.07.1892 Pruská vojenská akademie, Berlín
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.04.1879 poručík
14.02.1888 nadporučík
14.09.1893 rytmistr
13.09.1899 major
10.04.1906 podplukovník
24.03.1909 plukovník
04.06.1912 generálmajor
18.04.1915 generálporučík
30.09.1919 generál jezdectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:

12.04.1879-01.10.1885 6. Magdenburgský dragounský pluk
01.10.1887-01.10.1889 6. Magdenburgský dragounský pluk
22.07.1892-05.04.1893 6. Magdenburgský dragounský pluk (velitel eskadrony)
05.04.1893-14.09.1893 vrchní generální štáb, Berlín (sekce železnic)
14.09.1893-01.10.1897 14. dragounský pluk
01.10.1897-31.01.1899 jízdní střelci, 14. armádní sbor (velitel)
31.01.1899-01.04.1899 generální štáb 29. pěší divize
01.04.1899-22.04.1902 generální štáb 39. pěší divize
22.04.1902-27.01.1904 hlavní generální štáb, Berlín (sekce 9)
27.01.1904-01.10.1905 generální štáb Friedricha von Bocka und Polacha, 9. armádní sbor
01.10.1905-01.04.1906 hlavní generální štáb, Berlín (šéf sekce)
01.04.1906-31.07.1908 13. husarský pluk "Krále Humberta Italského" (1. Kurhessischeský) (velitel)
31.07.1908-01.10.1912 7. armádní sbor (náčelník štábu Friedricha von Bernhardiho)
01.10.1912-02.08.1914 4. jízdní brigáda (velitel)
02.08.1914-14.02.1915 3. armáda (náčelník štábu Maxe von Hausena)
14.02.1915-30.06.1915 17. záložní pěší divize (velitel)
30.06.1915-12.04.1916 2. armáda (náčelník štábu Fritze von Belowa)
12.04.1916-12.11.1916 75. záložní pěší divize (velitel)
12.11.1916-10.04.1919 letecká služba císařského Německa (velitel)
10.04.1919-30.09.1919 18. armádní sbor (velitel)
30.09.1919-DD.MM.RRRR odchod do výslužby
Vyznamenání:
Awards:

08.04.1917

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 3. třída
Order of Red Eagle 3rd Class
Roter Adler Orden 3. Klasse
se smyčkou

DD.MM.RRRR

Královský viktoriánský řád komandér
Royal Victorian Order Commander
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny - 3. třída
Order of Crown - 3rd Class
Kronenorden
-

DD.MM.RRRR

Zlatý vojenský záslužný kříž
Golden Military Merit Cross
Goldenes Militär-Verdienstkreuz
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara komandér (3. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Commander (3rd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva - rytíř 1. třídy
Order of the Zähringen Lion - Knight 1st Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Ritter I. Klasse
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - rytíř 1. třídy s meči a korunou
Order of Albrecht - Knight 1st Class with Swords and Crown
Albrecht - Orden - Ritter I. Klasse mit Schwertern und Krone
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Military Order of St. Henry - Knight
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád - 2. třída
House Order - 2nd Class
Hausorden - II. Klasse
s dubovými listy

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Řád Gryfa - čestný kříž
Order of Griffin - Cross of Honour
Greifenorden - Ehrenkreutz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoeppner
https://prussianmachine.com/aok/hoeppner.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoeppner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Hoeppner
URL : https://www.valka.cz/Hoeppner-Ernst-Wilhelm-Arnold-von-t238541#659608Verze : 0
MOD