Main Menu
User Menu

Hlavnička, František

     
Příjmení:
Surname:
Hlavnička
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hlavnička
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1943 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.08.2019 Počaply
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedoucí starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddelení bojové přípravy letectva, Velitelství letectva a PV0
- zástupce velitele pluku pro letovou přípravu 5. stíhacího leteckého pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- organizátor a člen akrobatickej predvádzacej skupiny Delta Team
- člen "Stressovej" letky
- zalietavací pilot
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Podrobné údaje podľa vojenskej knižky a informácií od p. Ing. F. Hlavničky láskavo poskytol Stanislav Vystavěl.
www.valka.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624697Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624697Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hlavnička
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hlavnička
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.10.1949-30.06.1957 Základní osmiletá škola, Praha /
01.09.1957-30.06.1961 Průmyslová škola chemická, Praha /
01.07.1961-31.08.1962 Ústav teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd, Praha /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1962-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-30.11.1965 Vyšší letecké učiliště
04.03.1972-16.07.1976 Vojenské akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1965 poručík
01.10.1968 nadporučík
01.10.1973 kapitán
01.10.1978 major
01.05.1982 podplukovník
01.10.1990 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.12.1965-31.08.1967 pilot, 18. stíhací bombardovací letecký pluk
01.09.1967-06.10.1968 pilot, 2. stíhací bombardovací letecký pluk
07.10.1968-03.10.1969 pilot, 47. průzkumný letecký pluk
04.10.1969-01.06.1971 pilot letky MiG-19S, 5. stíhací letecký pluk
02.06.1971-15.08.1976 zástupce velitele 3. stíhací letky pro věci politické (ZVP), 5. stíhací letecký pluk
16.08.1976-23.05.1978 zástupce velitele pluku pro letovou přípravu, 5. stíhací letecký pluk
24.05.1978-30.04.1990 starší inspektor pilot, 1. stíhací letecká divize
01.05.1990-28.02.1992 vedoucí starší inspektor - specialista -pilot skupiny metodiky a taktiky stíhacího letectva oddělení bojové prípravy správy letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.03.1992-01.05.1992 vedoucí starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddelení bojové přípravy letectva, Velitelství letectva a PV01)
01.06.1993-31.01.1995 zkušební pilot oboru pro přejímku letounů u AERO Vodochody správy zabezpečení výroby a mimovojskových oprav hlavní právy vyzbrojování a technického zabezpečení Generálního štábu Armády České republiky
01.02.1995-30.06.1996 starší zkušební pilot skupiny zkušebních pilotů oboru pro přejímku letecké techniky u Aero Vodochody Úřadu pro přejímku techniky Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.07.1996-30.09.1996 náčelník skupiny zkušebních pilotů Oboru pro přejímku letecké techniky Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.10.1996-31.01.1997 náčelník skupiny pilotů odboru Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Inspektora logistiky AČR Generálního štábu Armády České republiky
01.02.1997-31.12.1999 vedoucí skupiny zkušebních pilotů Odboru zabezpečování jakosti letecké techniky Vodochody Vojenského úřadu pro standardizaci katalogizaci a řízení jakosti Sekce majetkové Ministerstva obrany
01.01.2000-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1977

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
KR PR č. 013/ čl. 197 r. 1977

DD.MM.1982

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
KR-PR č. 021/ čl.255 r. 1982

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
KR MNO č. 0141/ čl. 022. 1990

DD.MM.1998

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
RMO č. 87/čl. 220 r. 1998

Poznámka:
Note:
Čestný titul „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“ (KR-FMO ČSSR č. 080 r. 1989) .


Absolvoval núdzové pristátie s MiG-15bis 8814


Zahynul pri dopravnej nehode na ceste číslo 1/19. (za obcou Počaply okres Příbram.


1) z poverenia
Zdroje:
Sources:
Podrobné údaje podľa vojenskej knižky a informácií od p. Ing. F. Hlavničky láskavo poskytol Stanislav Vystavěl.

URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624699Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624699Version : 0
MOD
Plukovník František Hlavnička byl jedním z nejznámějších československých předváděcích pilotů. Známým se stal zejména svým sólovým předváděním letounů MiG-21.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#312326Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#312326Version : 0
Plk. Ing. v.v. Hlavnička František

Za své kariéry nalétal 5.190 hodin na 26 verzích 10 typů stíhacích letounů

Sloužil také u 5. a 9. leteckého pluku v Plzni a Bechyni

20.5.1991 provedl poslední let v rámci AČR s Mig-21F se strojem v.č. 261104 přeletem ze Kbel do Vodochod
Zdroj: https://www.khl-jhradec.cz/index.php?clanek=47
www.letecke-forum.info
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#317019Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#317019Version : 0
Pan Hlavnička zemřel 13.8.2019 při dopravní nehodě Sad

Zdroj: www.facebook.com
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624688Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624688Version : 0
MOD
Plukovník v.v. Ing. František HLAVNIČKA
(*) 18.10.1943 - narozen v Praze
(†) 13.08.2019 - zahynul při dopravní nehodě na silnici číslo 1/19. (za obcí Počaply okr. Příbram
Vzdělání civilní:
01.09.1949 - 30.06.1957 žák osmileté základní školy v Praze
01.09.1957 - 30.06.1961 žák průmyslové školy chemické v Praze, zakončená maturitou
01.07.1961 - 31.08.1962 Ústav teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd Praha
Vzdělání vojenské:
01.09.1962 - 31.08.1963 posluchač Letecké učiliště Košice
01.09.1963 - 30.11.1965 posluchač Vyšší letecké učiliště - směr pilotní Košice
Průběh vojenské služby:
01.12.1965 - 31.08.1967 přijat za dôstojníka z povolání v hodnosti poručíka
a ustanovený pilotem 18. stíhací bombardovací letecký pluk Pardubice
01.09.1967 - 06.10.1968 pilot 2. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany
07.10.1968 - 03.10.1969 pilot 47. průzkumný letecký pluk Pardubice
04.10.1969 - 01.06.1971 pilot stíhací letky MiG-19S 5. stíhací letecký pluk Dobřany/Líně
02.06.1971 - 15.08.1976 pilot 3. stíhací letky (ZVP letky) 5. stíhací letecký pluk Líně
04.03.1972 - 16.07.1976 posluchač kombinovaného studia Vojenské akademie Antonína Zápotockého Brno studijní obor velitelsko-organizátorský letecký
16.08.1976 - 23.05.1978 zástupce velitele pluku pro letovou přípravu 5. stíhací letecký pluk Líně
24.05.1978 - 30.04.1990 starší inspektor pilot 1.stíhací letecká divize Bechyně
01.05.1990 - 28.02.1992 vedoucí starší inspektor - specialista -pilot skupiny metodiky a taktiky stíhacího letectva oddělení bojové prípravy správy letectva Velitelství letectva a PVOS/PVO Stará Boleslav
01.03.1992 - 31.05.1993 pověřen dočasným výkonem funkce vedoucí, starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddělení bojové přípravy letectva Velitelství letectva a PV0
01.06.1993 - 31.01.1995 zkušební pilot oboru pro přejímku latounů u AERO Vodochody správy zabezpečení výroby a mimovojskových oprav hlavní právy vyzbrojování a technického zabezpečení Generální štáb Armády České republiky
01.02.1995 - 30.06.1996 starší zkušební pilot skupiny zkušebních^pilotů oboru pro přejímku letecké techniky Voäochody Úřadu pro přejímku techniky Velitelství logistiky Generálního štábu AČR
01.07.1996 - 30.09.1996 náčelník skupiny zkušebních^pilotů Oboru pro přejímku letecké techniky Vodochody - Úřadu přejímky techniky a materiálu Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.10.1996 - 31.01.1997 náčelník skupiny pilotů odboru Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Inspektora logistiky AČR Generálního štábu AČR
01.02.1997 - 31.12.1999 vedoucí skupiny zkušebních pilotů Odboru zabezpečování jakosti letecké techniky Vodochody Vojenského úřadu pro standardizaci katalogizaci a řízení jakosti Sekce majetkové MO
31.12.1999 Propuštěn do zálohy

Postup v hodnostech:
01.12.1965 poručík
01.10.1968 nadporučík
01.10.1973 kapitán
01.10.1978 major
01.05.1982 podplukovník
01.10.1990 plukovník

Vyznamenání a medaile:
Medaile: „Za službu vlasti“ ( KR PR č. 013/ čl. 197 r. 1977)
Medaile: „Za zásluhy o obranu vlasti“ (KR-PR č. 021/ čl.255 r. 1982)
Čestný titul: „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“ (KR-FMO ČSSR č. 080 r. 1989)
Medaile: „Za zásluhy o ČSLA I. stupně“ (KR MNO č. 0141/ čl. 022. 1990
Medaile: „Armády České republiky III.stupně“ (RMO č. 87/čl. 220 r. 1998)

Zdroj: Vojenská knížka plk. Ing. Františka Hlavničky a písemné informace od něj
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624799Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624799Version : 0
Diskuse
Protože jsem měl čest být dlouholetým kamarádem Ing. Františka Hlavničky (a kterého si nepřestanu nikdy vážit) jsem přijal tu smutnou Zprávu o jeho dopravní nehodě, při níž zahynul.
Považuji za svoji povinost uvést na pravou míru některé informace a dát do pořádku "některé věci kolem jeho osoby"
Fotografii plukovníka Ing. Františka Hlavničky (stojícího na pravé straně přídě letounu MiG-21MF tr. č. 7701 s emblémem 2. stíhací letky 11. stíhacího pluku "INVAZNÍHO") je z období, kdy byl vedoucím předváděcího týmu "DELTA F II.
Znak týmu je na fotografii z části skryt za ním).Autorem fotografie je p. Wolfgang Heinz z Lince a poskytl mě ji plukovník v zál. Ing. Josef Hlava do knihy "KRÁLOVÉ VZDUCHU a jejich pokračovatelé" (Svět křídel Cheb 2009).
Vkládám jedno z jeho "vyznání", které mě poskytl:
"MiG mi dal vzácný dar: víru v sebe, rovný pohled a hrstku přátel".
Migy jsem lítal v období 1965 - 2006 (vojenské do r. 1999) a jety hodlám létat ještě chvíli (co matka příroda dovolí).
Na MiG-21 mám za roky 1972 - 2006 přes 5500 startů a skoro 2700 hodin a vrcholovou akrobacii od r. 1983 až do konce.
MiGu, zejména 21 jsem obětoval kromě svého života tolik, že jsem JIM (spolu s pány J. Krýdou, j. Mocsim a dalšími), ani za pozvání na rozlučkovou s bohatou historií MiGů u nás!!


Čest jeho památce!
P.S. Připravuji jeho komletní "letecký vojenský životopis" (Od Leteckého učiliště / Vyšší letecké učiliště Košice (1962 - 1965) až do konce služby v Armádě České armádě.
Vložím i sem.(viz. témata a příspěvky výše)
Hlavnička, František - Ing. Vtězslav Nohel a Ing. František Hlavnička na setkání příslušníků a přátel 11. slp na letišti Žatec-Macerka před hangárem ATS

Ing. Vtězslav Nohel a Ing. František Hlavnička na setkání příslušníků a přátel 11. slp na letišti Žatec-Macerka před hangárem ATS
Hlavnička, František - Plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák a plk. v.v. Ing. František Hlavnička (byli spolužáky v LU/VLU Košice/Prešov) na Macerce

Plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák a plk. v.v. Ing. František Hlavnička (byli spolužáky v LU/VLU Košice/Prešov) na Macerce
Hlavnička, František - Originál v barvě

"Originál v barvě"
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624777Verze : 8
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624777Version : 0
Poslední rozloučení s Ing. Františkem Hlavničkou se uskuteční v pátek 23. srpna 2019 ve 13.00 hod.
ve smuteční síni na hřbitově v Bechyni.


Zdroj: Parte
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624834Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624834Version : 0

Citace - STANISLAV VYSTAVĚL :

Plukovník v.v. Ing. František HLAVNIČKA
(*) 18.10.1943 - narozen v Praze
(†) 13.08.2019 - zahynul při dopravní nehodě na silnici číslo 1/19. (za obcí Počaply okr. Příbram
Vzdělání civilní:
01.09.1949 - 30.06.1957 žák osmileté základní školy v Praze
01.09.1957 - 30.06.1961 žák průmyslové školy chemické v Praze, zakončená maturitou
01.07.1961 - 31.08.1962 Ústav teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd Praha
Vzdělání vojenské:
01.09.1962 - 31.08.1963 posluchač Letecké učiliště Košice
01.09.1963 - 30.11.1965 posluchač Vyšší letecké učiliště - směr pilotní Košice
Průběh vojenské služby:
01.12.1965 - 31.08.1967 přijat za dôstojníka z povolání v hodnosti poručíka
a ustanovený pilotem 18. stíhací bombardovací letecký pluk Pardubice
01.09.1967 - 06.10.1968 pilot 2. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany
07.10.1968 - 03.10.1969 pilot 47. průzkumný letecký pluk Pardubice
04.10.1969 - 01.06.1971 pilot stíhací letky MiG-19S 5. stíhací letecký pluk Dobřany/Líně
02.06.1971 - 15.08.1976 pilot 3. stíhací letky (ZVP letky) 5. stíhací letecký pluk Líně
04.03.1972 - 16.07.1976 posluchač kombinovaného studia Vojenské akademie Antonína Zápotockého Brno studijní obor velitelsko-organizátorský letecký
16.08.1976 - 23.05.1978 zástupce velitele pluku pro letovou přípravu 5. stíhací letecký pluk Líně
24.05.1978 - 30.04.1990 starší inspektor pilot 1.stíhací letecká divize Bechyně
01.05.1990 - 28.02.1992 vedoucí starší inspektor - specialista -pilot skupiny metodiky a taktiky stíhacího letectva oddělení bojové prípravy správy letectva Velitelství letectva a PVOS/PVO Stará Boleslav
01.03.1992 - 31.05.1993 pověřen dočasným výkonem funkce vedoucí, starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddělení bojové přípravy letectva Velitelství letectva a PV0
01.06.1993 - 31.01.1995 zkušební pilot oboru pro přejímku latounů u AERO Vodochody správy zabezpečení výroby a mimovojskových oprav hlavní právy vyzbrojování a technického zabezpečení Generální štáb Armády České republiky
01.02.1995 - 30.06.1996 starší zkušební pilot skupiny zkušebních^pilotů oboru pro přejímku letecké techniky Voäochody Úřadu pro přejímku techniky Velitelství logistiky Generálního štábu AČR
01.07.1996 - 30.09.1996 náčelník skupiny zkušebních^pilotů Oboru pro přejímku letecké techniky Vodochody - Úřadu přejímky techniky a materiálu Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.10.1996 - 31.01.1997 náčelník skupiny pilotů odboru Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Inspektora logistiky AČR Generálního štábu AČR
01.02.1997 - 31.12.1999 vedoucí skupiny zkušebních pilotů Odboru zabezpečování jakosti letecké techniky Vodochody Vojenského úřadu pro standardizaci katalogizaci a řízení jakosti Sekce majetkové MO
31.12.1999 Propuštěn do zálohy

Postup v hodnostech:
01.12.1965 poručík
01.10.1968 nadporučík
01.10.1973 kapitán
01.10.1978 major
01.05.1982 podplukovník
01.10.1990 plukovník

Vyznamenání a medaile:
Medaile: „Za službu vlasti“ ( KR PR č. 013/ čl. 197 r. 1977)
Medaile: „Za zásluhy o obranu vlasti“ (KR-PR č. 021/ čl.255 r. 1982)
Čestný titul: „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“ (KR-FMO ČSSR č. 080 r. 1989)
Medaile: „Za zásluhy o ČSLA I. stupně“ (KR MNO č. 0141/ čl. 022. 1990
Medaile: „Armády České republiky III.stupně“ (RMO č. 87/čl. 220 r. 1998)

Zdroj: Vojenská knížka plk. Ing. Františka Hlavničky a písemné informace od něj


Považuji za nutné sdělit, že jsem zjistil "rozpor", týkající se hned 1. údaje v jeho služebním životopise:
Podle údajů "vojenské evidence" je uvedeno datum narození 18.10.1943
Podle sdělení jeho dlouholetých kolegů blahopřání k výročí narozenin "přijímal" k 16. října.
Bohužel nemám k disposici jeho rodný list a proto se omlouvám a nevím jak to ve skutečni bylo.
Nic méně - buď včera nebo zítra by slavil. Tak mu "připíjím" dnes a posílám mu tichou vzpomínku!
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#629035Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#629035Version : 0