Main Menu
User Menu

Hlavní vedoucí poddůstojník velení

Command Master Chief Petty Officer

Česky: Hlavní vedoucí poddůstojník velení
English: Command Master Chief Petty Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-vedouci-poddustojnik-veleni-t241171#667158Verze : 1
MOD