Main Menu
User Menu

Hlavní úder

Hlavný úder

HLAVNÍ ÚDER


v útočné operaci /boji/ rozhodující úsilí hlavního uskupení vojsk vedené ve stanoveném čase na vybraném směru, který umožňuje co nejdříve a co nejrozhodněji zničit hlavní nepřátelské uskupení, jehož zničení v rozhodující míře zabezpečí úspěšné splnění stanoveného operačního /bojového/ úkolu.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-uder-t140373#456077Verze : 0
MOD