Main Menu
User Menu
Reklama

Hlavní ubytovací a stavební správa [1952-1956]

Main Accomodation and Construction Directorate

     
Název:
Name:
Hlavní ubytovací a stavební správa
Originální název:
Original Name:
Hlavní ubytovací a stavební správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1952
Předchůdce:
Predecessor:
Ubytovací a stavební správa
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1956
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1952-01.11.1956 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1952-01.11.1956 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1952-01.11.1956
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Historie československé armády. Sv. 6. Praha 2006.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Praha 1989.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-ubytovaci-a-stavebni-sprava-1952-1956-t239252#661299Verze : 1
MOD
Reklama