Main Menu
User Menu

Hlavní správa Pohraniční stráže [1953-1967]

Main Administration of Border Guards

     
Název:
Name:
Hlavní správa Pohraniční stráže
Originální název:
Original Name:
Hlavní správa Pohraniční stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1967
Nástupce:
Successor:
Velitelství Pohraniční stráže
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.09.1953-01.11.1966 Ministerstvo vnitra
01.11.1966-01.09.1967 Hlavní správa pozemních vojsk
Dislokace:
Deployed:
15.09.1953-01.09.1967 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.07.1952-15.09.1953
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1953-01.01.1964 11. brigáda Pohraniční stráže
10.02.1954-01.01.1964 25. samostatný pohraniční prapor
01.07.1954-01.01.1964 3. brigáda pohraniční stráže
01.07.1954-01.01.1964 4. brigáda pohraniční stráže
01.07.1954-01.01.1964 5. brigáda pohraniční stráže
01.07.1954-01.01.1964 7. brigáda pohraniční stráže

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sprava-Pohranicni-straze-1953-1967-t81259#297814Verze : 3
MOD