Main Menu
User Menu

Hlavní šikovatel

Master Field Sergeant

Hauptfeldwebel

Česky: Hlavní šikovatel
English: Master Field Sergeant
Deutsch: Hauptfeldwebel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Šikovatel
Link to the Dictionary Entry Field Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kollak, Reinhard

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sikovatel-t236940#654800Verze : 2
MOD