Main Menu
User Menu

Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy

     
Název:
Name:
Hlavní velitelství Hlinkovy gardy
Originální název:
Original Name:
Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
14.03.1939-21.05.1940 Mach, Alexander ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
29.07.1940-05.09.1944 Mach, Alexander ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.09.1939-DD.05.1940 Danihel, Karol ( )
20.05.1942-06.09.1944 Danihel, Karol ( )
07.09.1944-DD.MM.RRRR Kubala, Otomar (Stotník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Hlavne-velitelstvo-Hlinkovej-gardy-t63636#670101Verze : 0
MOD
Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy


(Založeno během linkování) Alexander ČunderlikRozdelenie a štruktúra velenia Hlinkovej gardy je popísaná v príspevku Veliteľstvá Hlinkovej gardy.


Táto téma je učená len pre informácie o Hlavnom veliteľstve, jeho štruktúre, personálnom obsadení, dislokácií, plnených úlohách a pod.
URL : https://www.valka.cz/Hlavne-velitelstvo-Hlinkovej-gardy-t63636#226967Verze : 0
MOD
Štruktúra Hlavného veliteľstva HG (1939)


1. Najvyšší veliteľ HG
2. Hlavný veliteľ HG
3. Náčelník hlavného štábu HG
4. Ústredný inšpektor HG
5. Ústredný veliteľ Rodobrany
6. Hlavný štáb HG


Štruktúra Hlavného štábu HG


r. 1939:
I. oddelenie organizačné a osobné
II. oddelenie propagačné a tlačové
III. oddelenie výcvikové a telovýchovné
IV. oddelenie duchovnej správy a zdravotnej služby
V. oddelenie hospodárske
VI. oddelenie právne


r. 1941:
I. oddelenie osobné
II. oddelenie spravodajské
III. oddelenie výcvikové
IV. oddelenie výchovné a propagačné
V. oddelenie hospodárske
VI. oddelenie sociálne
VII. oddelenie zdravotné


r. 1945:
I. oddelenie osobné a organizačné
II. oddelenie spravodajské
III. oddelenie hospodárske
IV. oddelenie kultúrne
V. oddelenie zdravotnícke
VI. oddelenie právne
VII. oddelenie evakuačné


zdroj: www.upn.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Hlavne-velitelstvo-Hlinkovej-gardy-t63636#294034Verze : 0