Main Menu
User Menu
Reklama

Hjakutake, Harukiči

Harukichi Hyakutake / 百武晴吉

     
Příjmení:
Surname:
Hjakutake
Jméno:
Given Name:
Harukiči
Jméno v originále:
Original Name:
百武晴吉 / ひゃくたけ・はるよし / ひゃくたけ・せいきち / ひゃくたけ・はるきち
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.05.1888 ?, prefektura Saga /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.03.1947 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 17. armáda
velitel: 18. divize
vojenský velitel Nové Guinei
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Hjakutake-Harukici-t127277#430758Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hjakutake
Jméno:
Given Name:
Harukiči
Jméno v originále:
Original Name:
百武晴吉 / ひゃくたけ・はるきち / ひゃくたけ・はるよし / ひゃくたけ・せいきち
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR armádna škola v Tokiu
DD.MM.RRRR-DD.09.1909 vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.11.1921 vojenské štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1909 podporučík
DD.08.1924 poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR Major
DD.08.1928 podplukovník
DD.08.1932 plukovník
01.03.1937 generálmajor
01.08.1939 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.02.1933-15.03.1935 Velitel : 11. sekce (spojení) 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.03.1935-28.03.1936 Velitel : 78. pěší pluk
09.03.1939-10.02.1940 Velitel : 4. samostatná smíšená brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.12.1909-DD.MM.RRRR 57. peší pluk
DD.12.1922-DD.MM.RRRR pridelený ku generálnemu štábu
DD.MM.1925-DD.07.1927 vojenský dôstojník, velvyslanectvo v Polsku
DD.07.1927-DD.MM.RRRR pridelený ku generálnemu stábu
DD.08.1931-DD.MM.RRRR velenie Kwantungskej armády, Harbinská spravodajská služba
DD.08.1932-14.02.1933 Spojovacia škola
14.02.1933-15.03.1935 náčelník 9. sekcie (spojenia), 3. kancelárie generálnego štábu
15.03.1935-28.03.1936 velitel 78. pešieho pluku
DD.03.1936-DD.08.1937 superintendant vojenskej strednej školy v Hiroshime
DD.08.1937-DD.MM.RRRR superintendant školy spojenia
DD.03.1939-DD.MM.RRRR velitel 4. samostatnej zmiešanej brigády
10.02.1940-10.04.1941 velitel 18. divízie
DD.04.1941-DD.MM.1942 inšpektor spojenia
18.05.1942-DD.MM.1945 velitel 17. armády, Šalamúnovy ostrovy
DD.04.1945-DD.MM.RRRR pridelený k veleniu 8. oblastnej armády
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR vyślužba
Vyznamenání:
Awards:

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

29.04.1934

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

23.09.1939

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
Není přesné známo způsob čtení křestního jména (3 možné varianty):
- Hjakutake, Harukiči
- Hjakutake, Harujoši
- Hjakutake, Seikiči
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/百武晴吉
URL : https://www.valka.cz/Hjakutake-Harukici-t127277#430818Verze : 2
MOD
Roku 1909 ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu, ako dôstojník pechoty. Za zaujímavosť stojí že spolu s ním v triede študovali generáli Kanji Ishihara, Jo Iimura ako aj budúci Čínsky vodca Chiang Kai-shek.


Roku 1921 ukončuje Armádne štábne kolégium, kde sa venoval štúdiu kryptoanalýzi. Po ukončení štúdii je pridelený ku generálnemu štábu.


V rokoch 1925 – 1927 slúži ako dôstojník na velvyslanectve v Polsku. Po návrate a v roku 1928 je pridelený k veleniu Kwantungskej armády v Číne.


Ako už plukovník učí v roku 1932 na Spojovacej škole a následne vedie sekciu spojenia na Generálnom štábe a to do roku 1935.


Následne je poverený velením 78. pešieho pluku, ktorému velí až do aprílu 1936 kedy je poverený stať sa superintendantom na Vojenskej strednej škole v Hiroshime. V marci 1937 sa stáva generál majorom.


V auguste 1937 sa stáva superintendantom Školy spojenia. V marci 1939 preberá velenie nezávsilej zmiešanej brigády a v auguste 1939 sa stáva generál poručíkom.


Od februára 1940 do apríla 1941 velí 18. divízii.


V máji 1942 je mu zvelené velenie 17. armády s hlavným stanom v Rabaul. Armáda a jej súčasti sa účastní operácii na Novej Guinei, Guadalcanal a Šalamúnových ostrovoch. Po tom ako Armáda 8. zóny pod velením gen. Hitoshi Imamura prevzala operácie v oblasti, Hyakutake začal riadiť iba jednotky nachádzajúce sa na Šalamúnovych ostrovoch, hlavne na Bougainville. Spolu so svojimi jednotkami ostal uviaznutý na Bougainville, keď spojenci ustanovili dobre opevnený perimeter na Cape Torokina, a Hyakutakove jednotky zostali odrezané od posíl a zásobovania. Pokusy o útok na perimeter zlyhali a armáda pod jeho velením bola prinútená k ústupu a k skrývaniu sa v džungli a jaskyniach po zvyšok vojny.


Hyakutake následne utrpel mozgovú mrtvicu a vo decembri 1944 je vystriedaný vo velení gen. Masatane Kanda. Z miesta bojových činností nebol žiaden možný spôsob ako premiestniť Hyakutakeho do Japosnka aby sa mu dostalo lekárskej starostlivosti a to až do februára 1946. Po návrate do Japonska sa venuje písaniu pamätí. Umiera 10.3.1947.


V rôznych zdrojoch sa udáva jeho meno aj ako Haruyoshi Hyakutake al. Seikichi Hyakutake. Jeho dvaja bratia Saburo Hyakutake a Gengo Hyakutake boli admirálmi námorníctva.zdroj
www.generals.dk
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;

Hjakutake, Harukiči - pred svojim velitelstvom v Rabaul

pred svojim velitelstvom v Rabaul
Hjakutake, Harukiči - na ostrove Fauro, v novembri 1945
http://bbs.wenxuecity.com/memory/332184.html

na ostrove Fauro, v novembri 1945
http://bbs.wenxuecity.com/memory/332184.html

URL : https://www.valka.cz/Hjakutake-Harukici-t127277#430819Verze : 0
MOD