Main Menu
User Menu
Hiwis - východní dobrovolníci
URL : https://www.valka.cz/Hiwis-t305#1482Verze : 0
MOD
Více jak dva a půl milionu mužů, praktiky ze všech evropských zemí – porobených, spojenců hitlerovského Německa nebo i neutrálních – obléklo za WWII stejnokroje některé ze složek německých ozbrojených sil či dalších uniformovaných organizací propojených s válečným úsilím třetí říše. Připočteme-li více jak 300 000 etnických Němců, kteří byli občany jiných zemí, dojdeme k číslu tři miliony. A to je jen průměrný odhad.
Stanovit přesné počty zahraničních vojáků třetí říše, zejména z řad sovětských občanů, je téměř nemožné. Publikované údaje o „východních dobrovolnících“ se téměř u každého autora liší. Například u Hiwis je skoro jisté, že němečtí velitelé neuváděli přesné počty dobrovolných pomocníků, aby nemuseli přiznat, že překračují vrchním velením stanovené maximální počty. Neexistují také srovnatelné údaje. Víme-li třeba, kolik lidí z pobaltských národů sloužilo v jednotlivých německých ozbrojených složkách na konci války, schází nám již srovnatelný celkový údaj u dobrovolníků ruské národnosti. Také je třeba vědět, že uvedené údaje z roku 1945 nám už mnoho neřeknou o tom, kolik lidí těmito složkami v letech 1941 – 1945 skutečně prošlo, tedy kolik jih padlo, kolik jich vyřadila invalidita, či nemoci, nebo kolik jednoduše odešlo poté, co jim vypršela smluvní doba. Jiný problém spočívá v tom, že např. z německé statistiky víme, kolik lidí prošlo wehrmachtem, SS, policejními, bezpečnostními a strážními jednotkami v průběhu války, ale nelze již zjistit skutečný počet fyzických osob, kolik to bylo prostě jedinců, neboť statistika nezahrnuje přechody vojáků či policistů z jednoho typu jednotky do druhého.
URL : https://www.valka.cz/Hiwis-t305#1492Verze : 0
MOD
zkratka HiWi se úpoužívala myslím jen pro pomocné útvary stavěné na východní frontě z občanů bývalého sovětského svazu. Bylo oficiálně povoleno stavět útvary do velikosti praporu vyzbrojené ručními zbraněmi a pod velením německých důstojníků. Jednotky měli německé stejnokroje a sovětské zbraně a i další výstroj. původně měli sloužit jako zajištění týlu vojsk. V reálu se to běžně porušovalo a tyto jednotky byly použity i v bojích přímo na frontě, hodně dobrovolníků sloužilo i přímo v německých útvarech jako řidiči, kočí a pomocný personál. Mimo to bývyjí někdy do HiWi počítány i místní protipartyzánské útvary (jako třeba RONA) které sem v zásadě nepatří, nespadaly totiž pod armádu. HiWi je zkratka pro Hilfs Willige.
URL : https://www.valka.cz/Hiwis-t305#62637Verze : 0
tady je fotka ruských HiWis pomáhajících pohřbívat německé padlé ->
URL : https://www.valka.cz/Hiwis-t305#161235Verze : 0
MOD