Main Menu
User Menu
Reklama

Hišikari, Takaši

Takashi Hishikari / 菱刈隆

     
Příjmení:
Surname:
Hišikari
Jméno:
Given Name:
Takaši
Jméno v originále:
Original Name:
菱刈隆 / ひしかり・たかし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.12.1871 Kagošima /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.07.1951 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Kuantungská armáda
velitel: Taiwanský armádní okruh
velitel: 4. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 8. divize
velitel: Pevnost Yura
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Hisikari-Takasi-t125944#427386Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hišikari
Jméno:
Given Name:
Takaši
Jméno v originále:
Original Name:
菱刈隆 / ひしかり・たかし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.07.1894 vojenská akadémia
13.12.1899-28.11.1902 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.09.1894 podporučík
25.10.1897 poručík
12.11.1900 kapitán
02.05.1905 Major
01.11.1910 podplukovník
10.08.1914 plukovník
24.07.1918 generálmajor
06.08.1923 generálporučík
01.08.1929 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.08.1914-01.04.1916 Velitel : 4. pěší pluk
01.04.1916-24.07.1918 Náčelník štábu : 2. divize
06.08.1923-04.02.1924 Velitel : Pevnost Yura

Ručně vyplněné položky:
18.09.1894-DD.MM.RRRR 3. peší pluk
01.11.1898-DD.MM.RRRR Adjutant ? praporu 3. peší pluk
20.12.1899-27.11.1902 pridelený k 3. pešiemu pluku
27.11.1902-18.11.1903 pridelený k 26. pešiemu pluku
18.11.1903-12.03.1904 Inštruktor, Toyama armádna škola pechoty
12.03.1904-DD.09.1904 štábny dôstojník, Taiwanská armáda
DD.09.1904-02.11.1904 štábny dôstojník 1. armáda
02.11.1904-02.05.1905 štábny dôstojník Gardová rezervná zmiešaná brigáda
02.05.1905-11.07.1905 pridelený k 45. pešiemu pluku
11.07.1905-21.12.1905 štábny dôstojník 1. armáda
21.12.1905-16.02.1906 pridelený k Generálnemu štábu
16.02.1906-19.12.1908 Inštruktor, Toyama armádna škola pechoty
19.12.1908-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
23.09.1909-DD.MM.RRRR cesta po Europe
18.02.1912-10.08.1914 štábny dôstojník, Sekcia obrany Tokya Generálneho štábu?
18.02.1912-10.08.1914 Kancelária vojenskej služby Ministrstva vojny
18.03.1913-10.08.1914 výskumný team, Armádna škola pechoty
10.08.1914-01.04.1916 velitel 4. pešieho pluku
01.04.1916-24.07.1918 náčelník štábu 2. divízie
24.07.1918-23.02.1920 velitel 23. pešej brigády
23.02.1920-06.08.1923 velitel Toyoama armádna škola pechoty
06.08.1923-04.02.1924 velitel pevnosti Yura
04.02.1924-26.08.1927 velitel 8. divízie
26.08.1927-10.08.1928 velitel 4. divízie
10.08.1928-02.06.1930 velitel Taiwanského vojenského okresu
02.06.1930-01.08.1931 velitel Kwantungskej armády, Manchuria
01.08.1931-DD.MM.1933 člen najvyššej vojnovej rady
28.07.1933-10.12.1934 velitel Kwantungskej armády, Manchuria
28.07.1933-10.12.1934 velvyslanec v Manchukuo
10.12.1934-01.08.1935 člen najvyššej vojnovej rady
28.08.1935-DD.MM.RRRR rezerva
DD.04.1941-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 5. třídy
Order of Golden Kite 5th Class
功五級金鵄勲章 / こうごきゅうきんしくんしょう
-

30.10.1923

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

04.09.1929

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

07.02.1934

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

23.12.1935

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce s květy Paulovnie
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with the Paulownia Flowers
勲一等旭日桐花大綬章 / くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/菱刈隆
http://sakurataro.org/db/菱刈隆

URL : https://www.valka.cz/Hisikari-Takasi-t125944#427392Verze : 2
MOD
Narodil sa v Kagoshima a v júly roku 1894 ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu.


Počas prvej Sino Japonskej vojny slúži ako príslušník 3. pešieho pluku. Po skončení konfliktu pokračuje vo svojom vzdelávaní na Armádnom štábnom kolégiu, ktoré ukončuje v novembri 1902.


Po ukončení kolégia je menovaný ako velitel 26. pešieho pluku.


Krátky čas zastáva post náčelníka štábu Generálneho guvernéra Taiwanu a po tomto je menovaný náčelníkom štábu 1. armády, ktorá sa podieľa na bojoch Rusko Japonskej vojny.


Podieľal sa aj na sibírksje intervencii kde pôsobil so svojou jednotkou v Ruskej prímorskej provincii.


V medzivojnovom období zastáva rôzne pozície, okrem iného post veliteľa armádnej akadémie, velitela 4. pešieho pluku, náčelníka štábu 2. divízie.


V júly 1918 sa stáva generál majorom a v auguste 1928 generál poručíkom.


Následne velí 8. divízii, 4. divízii a Taiwanskej armáde. V auguste 1929 je menovaný generálom.


V 1930 je Hishikari menovaný velitelom Kwantungskej armády v Manchurii. Vo velení je vystriedaný 1.8.1931.


Druhý krát je menovaný na tento post v 1933, následne po vykonaní invázie do severnej Číny. Počas svojho druhého pôsobenia na čele Kwantungskej armády, vykonáva podmienky dohody Číny a Japonska a Japosnké jednotky sťahuje na sever od velkého múru.


Taktiež v tomto období velí operáciám proti Čínskym guerillam ktoré operujú v novo vytvorenom štáte Manchukuo.


10.12.1934 je Hishikari vystriedaný na poste gen. Jirō Minami.


Hishikari v rokoch 1934 – 1935 zastával fuknciu v Najvyššej vojnovej rade V auguste 1935 je zaradený do rezervy a v apríly 1941 odchádza do výslužby.


Od roku 1943 bol predsedom Japonskej federácie Kendo.


zdroj
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;

Hišikari, Takaši - počas svojho 2 pôsobenia v čele Kwantungskej armády
http://www.picturechina.com.cn/bbs/thread-147390-6-1.html

počas svojho 2 pôsobenia v čele Kwantungskej armády
www.picturechina.com.cn

URL : https://www.valka.cz/Hisikari-Takasi-t125944#427393Verze : 0
MOD