Main Menu
User Menu

Higašikuni, Naruhiko

Naruhiko Higashikuni / 東久邇宮稔彦王

     
Příjmení:
Surname:
Higašikuni
Jméno:
Given Name:
Naruhikoó
Jméno v originále:
Original Name:
東久邇宮稔彦王 / ひがしくに・の・みや・なるひこ・おう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
princ
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1887 Kjóto /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.01.1990 ?, Tokio
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
premiér Japonska
Velitel domácej obrany
velitel: 2. armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 2. divize
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/東久邇宮稔彦王
URL : https://www.valka.cz/Higasikuni-Naruhiko-t125657#426383Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Higašikuni
Jméno:
Given Name:
Naruhikoó
Jméno v originále:
Original Name:
東久邇宮稔彦王 / ひがしくに・の・みや・なるひこおう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1908 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 armádne kolégium
DD.MM.1920-DD.MM.1926 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1914 kapitán
DD.MM.1915 major
DD.MM.RRRR podplukovník
07.08.1925 plukovník
10.12.1929 generálmajor
01.08.1933 generálporučík
01.08.1939 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1933-01.08.1934 Velitel : 2. divize
30.04.1938-15.12.1938 Velitel : 2. armáda
14.08.1945-23.08.1945 Velitel : Ministerstvo armády

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.1915 29. pešia brigáda
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR 7. divízia
DD.MM.1926-DD.MM.RRRR Imperiálny generálny štáb
DD.MM.1930-DD.08.1933 velitel 5. pešej brigády
01.08.1933-01.08.1934 velitel 2. divízie, Čína
DD.08.1934-DD.MM.1937 velitel 4. divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1938 velitel Imperiálnej vzdušnej služby
DD.MM.1938-DD.MM.1939 velitel 2. armády, Čína
DD.MM.1941-DD.MM.1944 velitel domácej obrany
17.08.1945-23.08.1945 Minister vojny
16.08.1945-DD.10.1945 premiér Japonska
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Vycházejícího slunce 2. třídy
2nd Class, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
旭日重光章 / きょくじつじゅうこうしょう
-

MM.DD.RRRR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Higasikuni-Naruhiko-t125657#426398Verze : 0
MOD
Princ Naruhiko sa narodil v Kyoto. Svoju vojenskú kariéru začal ako kadet Imperiálnej vojenskej akadémie, ktorú ukončuje v 1908 a v ďalšom čase Armádne kolégium, ktoré ukončuje v 1914.


Po ukončení je pridelený k 29. brigáde pechoty a stáva sa kapitánom a v 1915 majorom a slúži u 7. divízie.


V rokoch 1920 – 1926 študuje taktirku na École Spéciale Militaire de Saint-Cyr v Paríži. Po svojom návrate je pridelený k Imperiálnemu generálnemu štábu a stáva sa generál majorom.


1930-1933 velí 5. pešej brigáde, 1933-1934 2. divízii a 1934-1937 4. divízii. Po vypuknutí druhen Sino Japonskej vojny je poverený velením Imperiálnej vzdušnej služby od 1937 – 1938. V roku 1938 sa ujíma velenia 2. armády, ktorá sa nachádza v Číne a tejto velí do roku 1939.


16.8.1938 dáva rozkaz aby proti Čínskym jednotkám mohol byť využitý jedovatý plyn.


Následne sa stáva generálom a v 1940 dostáva rád zlatého luňáka 1. tr.


15.10.1941 odchádzajúci premiér Fumimaro Konoe navrhuje Cisárovi Hirohitovi Princa ako svojho nástupcu. Na túto pozíciu ho okrem neho navrhli tiež náčelníci štábu armády a námorníctva.


Avšak Cisár a Kido Koichi sa neztotožňovali s touto myšlienkou, nakoľko nebolo vhodné aby člen imperiálnej rodiny zastával tento politický post, na ktorom by mohol byť terčom kritiky pre vojenské nezdary. Následne je menovaný premiérom gen. Hideki Tōjō.


Počas prvého obdobia Pacifickej vojny velí Princ Higashikuni velitel domácej obrany od 1941 – 1944.


Princ Higashikuni bol odporcom vojny so spojencami. Bol členom konšpirácie s Princom Asaka, Princom Takamatsu, a bývalým premiérom Konoe a údajne mal za úmysel zosadiť z trónu Hirohita, nahradiť ho mladším Akihitom a on sám by vládol krajine ako regent.


Po tom, ako sa vojna obrátila v neprospech Japonska a v Europe sa skončila Cisár sa 16.8.1945 rozhodol pre vymenovanie Princa Higashikuni ako premiéra, prićom na poste strieda admirála Kantarō Suzukiho.


Higashikuni ako premiér má za úlohu zastaviť bojové operácie, demobilizovať armádu a zabezečiť, aby imperiálne inštitúcie zostali v bezpečí.


Princ Higashikuni rezignuje v októbri po iba 54 dňoch v úrade, po nezhodách s US okupačnými silami ohľadne Zákona o zachovaní mieru z roku 1925.


V 1946 požiadal Princ Higashikuni cisára Shōwa aby mohol rezignovať na členstvo v cisárskej rodine, avšak neni mu vyhovené.


Avšak aj napriek všetkému stráca svoj titul a množstvo zo svojho bohatstva ako výsledok zrušenia princovských domov 17.10.1947.


Ako radový občan sa venoval rôznym poväčšine neúspešným obchodným aktivitám ako aj založil vlastnú sektu - Higashikuni-kyo, ktorá bola zakrátko US okupačnými autoritami zakázaná.


Bývalý princ sa stal v 1957 honoránym predsedom Medzinárodnej federácie bojových umení (IMAF).


Umiera na zlyhanie srdca v Tokyo 20.1.1990.


zdroj
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;

Higašikuni, Naruhiko - v čase keď stál na čele vládneho kabinetu

v čase keď stál na čele vládneho kabinetu
URL : https://www.valka.cz/Higasikuni-Naruhiko-t125657#426404Verze : 0
MOD