Higašikuni, Naruhiko

Naruhiko Higashikuni / 東久邇宮稔彦王
     
Příjmení:
Surname:
Higašikuni Higashikuni
Jméno:
Given Name:
Naruhikoó Naruhikoō
Jméno v originále:
Original Name:
東久邇宮稔彦王 / ひがしくに・の・みや・なるひこ・おう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
princ Prince
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1887 Kjóto /
03.12.1887 Kyoto /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.01.1990 ?, Tokio
20.01.1990 ?, Tokyo
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
premiér Japonska
Velitel domácej obrany
velitel: 2. armáda
Japanese Prime Minister
Home Defense Commander
Commander: 2nd Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 2. divize Commander: 2nd Division
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/東久邇宮稔彦王
URL : https://www.valka.cz/Higasikuni-Naruhiko-t125657#426383 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Higašikuni Higashikuni
Jméno:
Given Name:
Naruhikoó Naruhikoō
Jméno v originále:
Original Name:
東久邇宮稔彦王 / ひがしくに・の・みや・なるひこおう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1908 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 armádne kolégium
DD.MM.1920-DD.MM.1926 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
DD.MM.RRRR-DD.MM.1908 Imperial Military Academy
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Army Staff College
DD.MM.1920-DD.MM.1926 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1914 kapitán
DD.MM.1915 major
DD.MM.RRRR podplukovník
07.08.1925 plukovník
10.12.1929 generálmajor
01.08.1933 generálporučík
01.08.1939 generál
DD.MM.1914 Captain
DD.MM.1915 Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
07.08.1925 Colonel
10.12.1929 Major General
01.08.1933 Lieutenant General
01.08.1939 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1914-DD.MM.1915 29. pešia brigáda
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR 7. divízia
DD.MM.1926-DD.MM.RRRR Imperiálny generálny štáb
DD.MM.1930-DD.08.1933 velitel 5. pešej brigády
01.08.1933-01.08.1934 velitel 2. divízie, Čína
DD.08.1934-DD.MM.1937 velitel 4. divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1938 velitel Imperiálnej vzdušnej služby
DD.MM.1938-DD.MM.1939 velitel 2. armády, Čína
DD.MM.1941-DD.MM.1944 velitel domácej obrany
17.08.1945-23.08.1945 Minister vojny
16.08.1945-DD.10.1945 premiér Japonska
DD.MM.1914-DD.MM.1915 29th Infantry Brigade
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR 7th Division
DD.MM.1926-DD.MM.RRRR Imperial General Staff
DD.MM.1930-DD.08.1933 5th Infantry Brigade Commander
01.08.1933-01.08.1934 2nd Division Commander, China
DD.08.1934-DD.MM.1937 4th Division Commander
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Imperial Air Service Commander
DD.MM.1938-DD.MM.1939 2nd Army Commander, China
DD.MM.1941-DD.MM.1944 Home Defense Commander
17.08.1945-23.08.1945 Minister of War
16.08.1945-DD.10.1945 Japanese Prime Minister
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Higasikuni-Naruhiko-t125657#426398 Verze : 0
Princ Naruhiko sa narodil v Kyoto. Svoju vojenskú kariéru začal ako kadet Imperiálnej vojenskej akadémie, ktorú ukončuje v 1908 a v ďalšom čase Armádne kolégium, ktoré ukončuje v 1914.


Po ukončení je pridelený k 29. brigáde pechoty a stáva sa kapitánom a v 1915 majorom a slúži u 7. divízie.


V rokoch 1920 – 1926 študuje taktirku na École Spéciale Militaire de Saint-Cyr v Paríži. Po svojom návrate je pridelený k Imperiálnemu generálnemu štábu a stáva sa generál majorom.


1930-1933 velí 5. pešej brigáde, 1933-1934 2. divízii a 1934-1937 4. divízii. Po vypuknutí druhen Sino Japonskej vojny je poverený velením Imperiálnej vzdušnej služby od 1937 – 1938. V roku 1938 sa ujíma velenia 2. armády, ktorá sa nachádza v Číne a tejto velí do roku 1939.


16.8.1938 dáva rozkaz aby proti Čínskym jednotkám mohol byť využitý jedovatý plyn.


Následne sa stáva generálom a v 1940 dostáva rád zlatého luňáka 1. tr.


15.10.1941 odchádzajúci premiér Fumimaro Konoe navrhuje Cisárovi Hirohitovi Princa ako svojho nástupcu. Na túto pozíciu ho okrem neho navrhli tiež náčelníci štábu armády a námorníctva.


Avšak Cisár a Kido Koichi sa neztotožňovali s touto myšlienkou, nakoľko nebolo vhodné aby člen imperiálnej rodiny zastával tento politický post, na ktorom by mohol byť terčom kritiky pre vojenské nezdary. Následne je menovaný premiérom gen. Hideki Tōjō.


Počas prvého obdobia Pacifickej vojny velí Princ Higashikuni velitel domácej obrany od 1941 – 1944.


Princ Higashikuni bol odporcom vojny so spojencami. Bol členom konšpirácie s Princom Asaka, Princom Takamatsu, a bývalým premiérom Konoe a údajne mal za úmysel zosadiť z trónu Hirohita, nahradiť ho mladším Akihitom a on sám by vládol krajine ako regent.


Po tom, ako sa vojna obrátila v neprospech Japonska a v Europe sa skončila Cisár sa 16.8.1945 rozhodol pre vymenovanie Princa Higashikuni ako premiéra, prićom na poste strieda admirála Kantarō Suzukiho.


Higashikuni ako premiér má za úlohu zastaviť bojové operácie, demobilizovať armádu a zabezečiť, aby imperiálne inštitúcie zostali v bezpečí.


Princ Higashikuni rezignuje v októbri po iba 54 dňoch v úrade, po nezhodách s US okupačnými silami ohľadne Zákona o zachovaní mieru z roku 1925.


V 1946 požiadal Princ Higashikuni cisára Shōwa aby mohol rezignovať na členstvo v cisárskej rodine, avšak neni mu vyhovené.


Avšak aj napriek všetkému stráca svoj titul a množstvo zo svojho bohatstva ako výsledok zrušenia princovských domov 17.10.1947.


Ako radový občan sa venoval rôznym poväčšine neúspešným obchodným aktivitám ako aj založil vlastnú sektu - Higashikuni-kyo, ktorá bola zakrátko US okupačnými autoritami zakázaná.


Bývalý princ sa stal v 1957 honoránym predsedom Medzinárodnej federácie bojových umení (IMAF).


Umiera na zlyhanie srdca v Tokyo 20.1.1990.


zdroj
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;

Higašikuni, Naruhiko - v čase keď stál na čele vládneho kabinetu

v čase keď stál na čele vládneho kabinetu
URL : https://www.valka.cz/Higasikuni-Naruhiko-t125657#426404 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více