Main Menu
User Menu

Hemala, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Hemala
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Hemala
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.09.1923 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Zdravotní správy MNO
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Hemala-Miroslav-t196503#565344Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hemala
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Hemala
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1938-DD.MM.1941 Reálne gymnasium, Brno
DD.MM.1945-DD.MM.1950 Masarykova universita, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1951-DD.MM.1951 Vojenská lékařská škola, Brno
DD.MM.1951-DD.MM.1953 Vojenská lékařská akademie, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.06.1953 major
08.11.1955 podplukovník
05.10.1961 plukovník
01.10.1966 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1955-08.11.1955 Velitel : Zdravotnické oddělení
08.11.1955-DD.10.1959 Velitel : Zdravotnické oddělení
DD.07.1965-01.10.1966 Velitel : Hlavní zdravotnická správa
01.10.1966-DD.12.1970 Velitel : Hlavní zdravotnická správa

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Hemala-Miroslav-t196503#565345Verze : 1
MOD