Main Menu
User Menu

Havel, František

     
Příjmení:
Surname:
Havel
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Havel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.08.1883 Cukmantl /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.04.1958 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Havel-Frantisek-t107263#382182Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Havel
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Havel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.09.1903 Státní reálka, Louny
DD.10.1904-DD.09.1909 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1903-DD.05.1904 Škola jednoročních dobrovolníků, Bregenz
DD.11.1925-DD.05.1926 Vyšší informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1904 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1908 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.01.1911 poručík rakousko-uherské branné moci
13.09.1916 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
27.08.1918 kapitán legií
18.10.1918 major legií
29.03.1920 podplukovník legií
08.01.1921 podplukovník ženijního vojska
16.12.1921 plukovník ženijního vojska
31.12.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-31.12.1924 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
31.12.1924-15.09.1925 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
15.09.1925-16.12.1927 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
16.12.1927-30.09.1931 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
30.09.1931-24.09.1938 Velitel : IV./1. oddělení /ženijní/
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : IV. odbor /technický/ ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1903-DD.11.1903 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 14, Bregenz
DD.11.1903-DD.05.1904 vojenské studium, Bregenz
DD.05.1904-DD.09.1904 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 14, Bregenz
DD.07.1914-DD.05.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 21, východoevropské válčiště
27.05.1915-27.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.06.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.06.1916-DD.07.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1918 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště, přesun a sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 velitel zákopnického oddílu 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.02.1919 přednosta ženijního oddělení velitelství Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.06.1920 přednosta ženijního odboru Velitelství československých vojsk na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.02.1921 likvidace úřadu a repatriační dovolená
DD.02.1921-DD.10.1924 přednosta technického oddělení Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.10.1924-DD.09.1925 velitel Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.11.1925 velitel Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
DD.11.1925-DD.05.1926 vojenské studium, Praha
DD.05.1926-DD.09.1931 velitel Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
DD.09.1931-DD.09.1938 přednosta IV./1. oddělení /ženijního/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta IV. odboru /technického/ ministerstva, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 přednosta IV./1. oddělení /ženijního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Havel-Frantisek-t107263#382183Verze : 0
MOD