Hattori, Takuširó

Takushiro Hattori / 服部卓四郎
     
Příjmení:
Surname:
Hattori Hattori
Jméno:
Given Name:
Takuširó Takushirō
Jméno v originále:
Original Name:
服部卓四郎 / はっとり・たくしろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.01.1901 Curuoka /
02.01.1901 Tsuruoka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.04.1960 ?
30.04.1960 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 65. pěší pluk Commander: 65th Infantry Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/服部卓四郎
https://en.wikipedia.org/wiki/Takushiro_Hattori
URL : https://www.valka.cz/Hattori-Takusiro-t185654#541864 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Hattori Hattori
Jméno:
Given Name:
Takuširó Takushirō
Jméno v originále:
Original Name:
服部卓四郎 / はっとり・たくしろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-28.07.1922 Vojenská akadémia
26.12.1927-27.11.1930 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-28.07.1922 Military Academy
26.12.1927-27.11.1930 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.10.1922 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
25.08.1941 plukovník
25.10.1922 Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
25.08.1941 Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
09.03.1939-07.09.1939 štábny dôstojník Kwantungská armáda
07.09.1939-20.06.1940 pridelený k Armádnej škole pechoty
20.06.1940-19.10.1940 Inštruktor Armádna škola pechoty
20.06.1940-19.10.1940 pridelený k Imperiálnemu armádnemu velitelstvu
20.06.1940-19.10.1940 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
19.10.1940-01.07.1941 náčelník Manévre 2. sekce 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.07.1941-14.12.1942 náčelník 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
14.12.1942-20.10.1943 Aide de Camp Ministra vojny
20.10.1943-12.02.1945 pridelený k Imperiálnemu armádnemu velitelstvu
20.10.1943-12.02.1945 náčelník 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
12.02.1945-DD.05.1946 velitel 65. pešiieho pluku
DD.05.1946-DD.MM.RRRR Demobilizovaný
DD.05.1946-DD.MM.RRRR Demobilizačný dôstjník
01.12.1946-31.05.1947 náčelník Kancelárie výskumu historických faktov, Demobilizačnej agentúry
09.03.1939-07.09.1939 Staff Officer Kwantung Army
07.09.1939-20.06.1940 Attached to Army Infantry School
20.06.1940-19.10.1940 Instructor Army Infantry School
20.06.1940-19.10.1940 Attached to Imperial Headquarters
20.06.1940-19.10.1940 Attached to Inspectorate General of Military Training
19.10.1940-01.07.1941 Head of Maneuvers, 2nd Section, 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
01.07.1941-14.12.1942 Head of 2nd Section (Operations and War Plans) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
14.12.1942-20.10.1943 Aide de Camp of Army Ministry
20.10.1943-12.02.1945 Attached to Imperial Headquarters
20.10.1943-12.02.1945 Head of 2nd Section (Operations and War Plans) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
12.02.1945-DD.05.1946 65th Infantry Regiment Commander
DD.05.1946-DD.MM.RRRR Demobilised
DD.05.1946-DD.MM.RRRR Demobilisation Officer
01.12.1946-31.05.1947 Chief od Historical Facts Research Bureau, Demobilisation Agency
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/服部卓四郎
https://en.wikipedia.org/wiki/Takushiro_Hattori
URL : https://www.valka.cz/Hattori-Takusiro-t185654#541893 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více