Main Menu
User Menu
Královna Hatšepsovet - regentka


- vládla v letech 1473 - 1458 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Hatsepsovet-t26673#95586Verze : 0
Hatšepsovet bola dcérou Thutmoseho I. a jeho manželky Ahmose. Po smrti otca roku 1492 p. n. l. sa vydala za svojho brata Thutmoseho II. a tak sa stala kráľovnou. S manželom mali dve deti - Nefrure a Meritre. Keďže faraón s ňou nemal mužského potomka, (mal iba syna s jednou z háremových manželiek - Thutmoseho III., ten ale nebol plnoletý) po smrti Thutmoseho II. dostala titul 'kráľ', keďže sa nepočítalo s nástupom ženy na trón. Nechala sa aj oslovovať v mužskom rode a zobrazovať s panovníckou 'usirisovou' bradou. Napriek tomu okolnosti jej nástupu na trón nie sú ale celkom objasnené. Stala sa kráľovnou 18. dynastie. Jej vláda bola celkom pokojná, s výnimkou malého ťaženia na zaistenie južných hraníc Egypta v Núbii.


Venovala sa hlavne budovaniu a rozvoju krajiny. Okrem obnovy miest zničených po okupácii ázijských Hyksósov sa zamerala aj na rozvoj v ťažbe a zavlažovaní. Na stenách v chráme Dér el-Bahrí sú dôkazy o niekoľkých obchodných cestách do zeme Punt (pravdepodobne na východe Afriky, príp. na pobreží Červeného mora), odkiaľ dovážala kadidlá, parfémy, rôzne exotické predmety a látky. Zveladila aj hlavné mesto Waset a chrám Karnak boha Amona, kde postavila dva obelisky. Preslávil ju palác architekta Senenmuta v Dér el-Bahrí (na obrázkoch), ku ktorému patrí aj kaplnka bohyne Hathor. Vybudovala aj chrám bohyne Pachet v Bení Hassane a našli sa aj pozostatky Horovho chrámu vo Wadí Halfepri.
Po jej smrti sa ujal vlády Thutmose III., ktorý sa jej chcel pomstiť a zničil a zohavil väčšinu jej sôch a všetko o čo sa zaslúžila. Vymazal ju aj z kráľovských listín, jej mená vymazal z kartuší. Napriek tomu sa niektoré diela a dokumenty zachovali a tak máme dosť informácií o tejto egyptskej kráľovnej.
Jej hrobku v údolí kráľov objavil archeológ Th. M. Davis.


Zdroj: www.wikipedia.org a www.exoticke-cestovani.com
Hatšepsovet - Hatšepsovet

Hatšepsovet
URL : https://www.valka.cz/Hatsepsovet-t26673#155884Verze : 0