Hata, Šindži

Shinji Hata / 秦真次 / はた・しんじ
     
Příjmení:
Surname:
Hata Hata
Jméno:
Given Name:
Šindži Shinji
Jméno v originále:
Original Name:
秦真次 / はた・しんじ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.04.1879 ?, Prefektura Fukuoka /
06.04.1879 ?, Fukuoka Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.02.1950 ?
24.02.1950 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 2. divízie
velitel pevnosti Tokyjského zálivu
velitel 21. pešieho pluku
2nd Division Commander
Tokyo Bay Fortress Commander
21st Infantry Regiment Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
http://sauber.yaekumo.com/syouzoh.htm
URL : https://www.valka.cz/Hata-Sindzi-t125667#426407 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hata Hata
Jméno:
Given Name:
Šindži Shinji
Jméno v originále:
Original Name:
秦真次 / はた・しんじ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-21.11.1900 vojenská akadémia
22.11.1906-03.12.1909 armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-21.11.1900 Military Academy
22.11.1906-03.12.1909 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.06.1901 podporučík
18.11.1903 poručík
27.06.1905 kapitán
15.11.1913 major
24.07.1918 podplukovník
08.02.1922 plukovník
02.03.1926 generálmajor
01.08.1931 generálporučík
25.06.1901 Second Lieutenant
18.11.1903 Lieutenant
27.06.1905 Captain
15.11.1913 Major
24.07.1918 Lieutenant Colonel
08.02.1922 Colonel
02.03.1926 Major General
01.08.1931 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
25.06.1901-DD.MM.RRRR 46. peší pluk
DD.08.1905-12.01.1906 Adjutant 1. sekcie?
12.01.1906-DD.MM.RRRR pridelený k 46. pešiemu pluku
10.12.1909-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu štábu
09.01.1914-27.08.1914 vojenský atašé, velvyslanectvo Rakúska
27.08.1914-25.07.1916 vojenský atašé, velvyslanectvo Itálie a Holandska
25.07.1916-12.10.1917 vojenský dôstojník na Holandskom konzuláte
12.10.1917-24.07.1918 velitel ? praporu 70. peší pluk
24.07.1918-17.12.1918 pridelený k 70. pešiemu pluku
17.12.1918-19.02.1919 pridelený k Zbrojnej fabrike
19.02.1919-08.02.1922 náčelník tlačovej skupiny Ministerstva vojny
07.09.1921-08.02.1922 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
08.02.1922-06.08.1923 velitel 21. pešieho pluku
06.08.1923-07.11.1923 náčelník štábu 3. divízie
07.11.1923-16.11.1923 pridelený k Generálnemu štábu, Kanto štábny dôstojník?
16.11.1923-28.07.1924 poverený náčelník štábu Tokyjskeho obranného velenia
28.07.1924-02.03.1926 náčelník štábu Tokyjskej bezpečnosti
02.03.1926-06.07.1927 velitel 15. brigády
06.07.1927-06.10.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
06.10.1927-01.08.1929 pridelený k veleniu Kwantungskej armády - velitel Mudkenskej spravodajskej agentúry
01.08.1929-01.08.1930 pridelený k veleniu 9. divízie
01.08.1930-01.08.1931 pridelený k veleniu 14. divízie
01.08.1931-03.10.1931 velitel pevnosti Tokyjského zálivu
03.10.1931-29.02.1932 Assistent Vice Ministra vojny
29.02.1932-01.08.1934 velitel Vojenskej polície
01.08.1934-01.08.1935 velitel 2. divízie
28.08.1935-DD.MM.RRRR rezerva
25.06.1901-DD.MM.RRRR 46th Infantry Regiment
DD.08.1905-DD.MM.RRRR Adjutant 1st ? Section
12.01.1906-DD.MM.RRRR Attached to 46th Infantry Regiment
10.12.1909-DD.MM.RRRR Attached to General Staff
09.01.1914-27.08.1914 Military Attache, Austrian Embassy
27.08.1914-27.08.1914 Military Attache, Italy and Netherland Embassy
27.08.1914-12.10.1917 Military Officer at Netherland Consulate
12.10.1917-24.07.1918 Battalion Commander 70th Infantry Regiment
24.07.1918-17.12.1918 Attached to 70th Infantry Regiment
17.12.1918-19.02.1919 Attached to Army Weapons Factory
19.02.1919-08.02.1922 Head of Newspaper Group Army Ministry
07.09.1921-08.02.1922 Military Science Instructor, Army War College
08.02.1922-06.08.1923 21st Infantry Regiment Commander
06.08.1923-07.11.1923 3rd Division Chief of Staff
07.11.1923-16.11.1923 Attached to General Staff, Kanto Staff Officer?
16.11.1923-28.07.1924 Temporary Chief of Staff, Tokyo Defence Command
28.07.1924-02.03.1926 Tokyo Security Chief of Staff
02.03.1926-06.07.1927 15th Infantry Brigade Commander
06.07.1927-06.10.1927 Military Science Instructor, Army War College
06.10.1927-01.08.1929 Attached to Kwantung Army HQ - Mukden Inteligence Agency Commander
01.08.1929-01.08.1930 Attached to 9th Division HQ
01.08.1930-01.08.1931 Attached to 14th Division HQ
01.08.1931-03.10.1931 Tokyo Bay Fortress Commander
03.10.1931-29.02.1932 Assistant Vice Minister of War
29.02.1932-01.08.1934 Provost Marshal
01.08.1934-01.08.1935 2nd Division Commander
28.08.1935-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/秦真次
http://sakurataro.org/db/秦真次
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Hata-Sindzi-t125667#426409 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více