Harus, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Harus Harus
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Harus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.07.1892 Polička / 12.07.1892 Polička /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.09.1967
15.09.1967
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- poslanec Národného zhromaždenia 07/1946-11/1956 - - Member of the National Assembly 07/1946-11/1956
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- 06.01.1949 aktivovaný ako podplukovník cez stranícky nábor - 06.01.1949 activated as a lieutenant colonel through party recruitment
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Harus-Jan-t126547#428989 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Harus Harus
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Harus
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1906-DD.MM.1913 Odborné sklárske učilište
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Sklársky chemický inštitút, Moskva
DD.MM.1906-DD.MM.1913
DD.MM.1932-DD.MM.1934
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
06.01.1949 podplukovník
01.01.1952 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
06.01.1949 Lieutenant Colonel
01.01.1952 Brigade General
12.06.1953 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Harus-Jan-t126547#645249 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více