Hanus, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Hanus Hanus
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Hanus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigadier General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.04.1900 Znojmo /
05.04.1900 Znojmo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.06.1953
26.06.1953
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hanus-Karel-t126546#428988 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hanus Hanus
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Hanus
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1916-DD.MM.1918 Kadetní škola pěchoty Praha-Brno
DD.MM.1920-DD.MM.1920 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1931 Válečná škola
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
DD.MM.1916-DD.MM.1918 Kadetní škola péchoty Praha-Brno
DD.MM.1920-DD.MM.1920 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1931 Válečná škola
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1935 major
12.08.1938 podplukovník
25.10.1946 plukovník
18.10.1948 brigádní generál
01.02.1935 Major
12.08.1938 Lieutenant Colonel
25.10.1946 Colonel
18.10.1948 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hanus-Karel-t126546#562097 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více