Haňka, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Haňka Haňka
Jméno:
Given Name:
Václav Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Haňka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník in memoriam Lieutenant Colonel in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inžinier in memoriam Master of Science in memoriam
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.11.1920 Sokolnice /
07.11.1920 Sokolnice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.10.1942 Uxbridge
18.10.1942 Uxbridge
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- navigátor 311. perutě RAF

- navigator of the No. 311 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- jako člen osádky Fr. Bulise ve dnech 16.8.1942 a 9.9.1942 úspěšně zaútočil na ponorku
- zahynul při havárii letounu Vickers Wellington B Mk.IC T2564/KX-T 311. perutě RAF, který se zřítil před přistáním na letiští Northolt během přeletu do Londýna
- pohřben na hřbitově St. Philip Penn Field ve Wolverhamptonu , hrob č. MA-148
- killed in crash of Vickers Wellington B Mk.IC T2564/KX-T 311. squadron RAF which crashed before landing at RAF Northolt during a flight to London
- buried in the cemetery of St. Philip Penn Field in Wolverhampton, UK, grave MA-148
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 3. část (1942), Svět křídel, Cheb 2001, ISBN 80-85280-77-9 (p.597-601)
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 7. část - Černá kronika čs. letectva v RAF 1940-1945, Svět křídel, Cheb 2004, ISBN 80-86808-12-2 (p.505-509)
PAJER, Miloslav. Wellingtony nad Biskají: 311. čs. bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF : (květen 1942 – květen 1943). Cheb: Svět křídel, 1998, ISBN 80-85280-54-X (p.175-179)
encyklopedie.brna.cz
https://www.vets.cz/vpm/vaclav-hanka-630/
fcafa.com
www.rafaci.cz
www.rafaci.cz
www.vuapraha.cz
www.vuapraha.cz
https://www.vuapraha.cz/padli-2-svetova/848
www.sokolnice.cz
URL : https://www.valka.cz/Hanka-Vaclav-t124893#424863 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Haňka Haňka
Jméno:
Given Name:
Václav Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Haňka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1937 2. česká státní reálka Brno
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Vysoká škola technická v Brně - strojní inženýrství
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Škola pro důstojníky letectva v záloze, Prostějov /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
20.07.1946 nadporučík (in memoriam) - s pořadím k 1.11.1942
20.07.1946 kapitán (in memoriam) - s pořadím k 1.11.1942
01.06.1991 podplukovník (in memoriam)
DD.MM.RRRR Důstojník-pilot
DD.MM.RRRR Letecký důstojník
DD.10.1942 Poručík letky
DD.MM.RRRR 2nd Lieutenant
20.07.1946 1st Lieutenant (in memoriam)
20.07.1946 Captain (in memoriam)
01.06.1991 Lieutenant Colonel (in memoriam)
DD.MM.RRRR Pilot Officer
DD.MM.RRRR Flying Officer
DD.10.1942 Flight Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1937-DD.03.1939 Letecký pluk 1 - presenční služba
DD.12.1939-04.05.1940 odchod do exilu (via Maďarsko a Blízký východ)
04.05.1940-DD.06.1940 služba v čs. armádě ve Francii
DD.06.1940-DD.MM.1940 evakuace do Velké Británie
17.08.1940-DD.MM.1941 vstup do RAF a letecký výcvik
DD.MM.1941-18.10.1942 311. peruť RAF

DD.MM.1937-DD.03.1939 1st Air Regiment
DD.12.1939-04.05.1940
04.05.1940-DD.06.1940
DD.06.1940-DD.MM.1940
17.08.1940-DD.MM.1941
DD.MM.1941-18.10.1942 No. 311 Squadron RAF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
osobní číslo: F-3229
osobní číslo RAF: 787373 (83237)

Zahynul v hodnosti nadporučík čs. armády a Flight Lieutenant (F/Lt) britského letectva.
Prezentován 4.5.1940 v Marseille / jako četař aspirant.
Personal No.: F-3229
RAF No.: 787373 (83237)
RAF rank: Flight Lieutenant (F/Lt)
Zdroje:
Sources:
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 3. část (1942), Svět křídel, Cheb 2001, ISBN 80-85280-77-9 (p.597-601)
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 7. část - Černá kronika čs. letectva v RAF 1940-1945, Svět křídel, Cheb 2004, ISBN 80-86808-12-2 (p.505-509)
PAJER, Miloslav. Wellingtony nad Biskají: 311. čs. bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF : (květen 1942 – květen 1943). Cheb: Svět křídel, 1998, ISBN 80-85280-54-X (p.175-179)
encyklopedie.brna.cz
https://www.vets.cz/vpm/vaclav-hanka-630/
fcafa.com
www.rafaci.cz
www.rafaci.cz
www.vuapraha.cz
www.vuapraha.cz
https://www.vuapraha.cz/padli-2-svetova/848
www.sokolnice.cz
URL : https://www.valka.cz/Hanka-Vaclav-t124893#433465 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více