Main Menu
User Menu

Hanaja, Tadaši

Tadashi Hanaya / 花谷正

     
Příjmení:
Surname:
Hanaja
Jméno:
Given Name:
Tadaši
Jméno v originále:
Original Name:
花谷正 / はなや・ただし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1894 ?, prefektura Okajama
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.08.1957 ?, Tokio
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 55. divize
náčelník štábu: 39. armáda
náčelník štábu: 18. oblastní armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.historyandtheheadlines.abc-clio.com
http://pwencycl.kgbudge.com/H/a/Hanaya_Tadashi.htm
URL : https://www.valka.cz/Hanaja-Tadasi-t123991#422129Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hanaja
Jméno:
Given Name:
Tadaši
Jméno v originále:
Original Name:
花谷正 / はなや・ただし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 Vojenské štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1929 major
DD.MM.1937 plukovník
DD.MM.1940 generálmajor
DD.10.1943 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1941-23.10.1943 Náčelník štábu : 1. armáda
23.10.1943-09.07.1945 Velitel : 55. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1929-DD.MM.RRRR velitel ? praporu
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR Agentúra zvláštnych služieb v Mukden - riaditeľ
DD.MM.1933-DD.MM.1935 Rezidentný dôstojník - Jinan (Tsinan), Čína
DD.MM.1935-DD.MM.1936 Štáb Kwantungskej armády
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Generálny štáb
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR 2. divízia
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR Náčelník štábu 2. náhradnej divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Veliteľ 43. pluku pechoty
DD.MM.1939-DD.MM.1940 Vojenský poradca vlády Manchuco (vedúci vojenskej misie)
DD.MM.1940-DD.MM.1941 Veliteľ 29. brigády pechoty
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Veliteľ skupiny pechoty 29. divízie
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Náčelník štábu 1. armády, severná Čína
DD.10.1943-DD.MM.1945 Veliteľ 55. divízia, Burma
DD.07.1945-DD.07.1945 Náčelník štábu 39. armády
DD.07.1945-DD.MM.1945 Náčelník štábu 18. armády zóny, Thajsko
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
www.historyandtheheadlines.abc-clio.com
http://pwencycl.kgbudge.com/H/a/Hanaya_Tadashi.htm
URL : https://www.valka.cz/Hanaja-Tadasi-t123991#422132Verze : 0
MOD
Hanaya sa narodil v prefektúre Okayama a v roku 1914 ukončuje vojenskú akadémiu. V 1922 ukončuje štúdiá na Vojenskom štábnom kolégiu a následne sa stáva v 1929 majorom a je poverený velením jedného z praporov Kwantungskej armády.


V čase keď vedie Agentúru zvláštnych služieb v Mukden (od 1930), je priamo zapletený do Mukdenského incidentu – 18.9.1931, ktorý následne vyústil do okupácie Manchurie. Tento incident použila Guandongská (Kwantungská) armáda ako zámienku na obsadenie zvyšku Manchurie v 1931 a 1932.


Keď začali byť Japonské vojenské operácie kritizované, Hanaya prišiel z plánom vyprovokovať v Šanghaji nepokoje (prvý Šanghajský incident), aby týmto spôsobom odpútal pozornosť od vojenských operácii.
V 1933 je poverený ako rezidentný dôstojník v Jinan (Tsinan), Čína a v 1935 je pridelený k štábu Guandongskej (Kwantungskej) armády.


V 1937 sa stáva plukovníkom a velí 43. plukou pechoty. V 1939 je poverený ako vojenský poradca bábkového štátu Manchukuo.
V 1940 sa stáva generál majorm a je mu zverené velenie 29. brigády pechoty a nasledovného roku 1941, náčelníkom štábu 1. armády v severnej Číne.


V októbri 1943 sa stáva generál poručíkom a je mu zverené velenie 55. divízie v Burme.


55. divízii je nariadené vykonať inváziu do regiónu Akyab, 11.1.1944 v rámci operácie Ha-Go. Tu divízia bráni prístav Akyab v Bengálskom zálive. Týmto plnila svoju úlohu podpory ofenzívy Japonských síl v Imphale.

Hanaya slávi úspechy počas druhej Arakanskej ofenzívy v mesiacoch február až apríl 1944, pričom jeho jednotky porážajú Britské sily na hraniciach s Indiou a začína obliehať Shinzeiwa. Avšak priamy útok na mesto zlyháva z dôvodu silnej defenzívnej línie Britov.


Počas bojov operácie jednotka zvádza boje s Indickou 7. divíziou. Počas bojov Briti posilujú svoje jednotky zo vzduchu a 55. divízia je prinútená na ústup smerom do vnútra Burmy. Príčínou ústupu je hlavne zlé Japonské zásobovanie. Divízia ustupuje s nedostatkom munície, jedla a s chorobami.


Divízia počas ústupu vykonáva protiútok v lokalite dolného toku rieky Sittang, v mesiacoch máj až Jún 1945, čo umožňuje 28. armáde uniknúť a vyhnúť sa tak obkľúčeniu. V júli 1945 je poverený ako náčelník štábu 39. armády a následne náčelníkom štábu 18. arády zóny. Koniec vojny ho zastihne v Bangkoku.


Umiera v Tokyo 28.8.1957.


zdroj
www.generals.dk
www.historyandtheheadlines.abc-clio.com
http://pwencycl.kgbudge.com/H/a/Hanaya_Tadashi.htm
URL : https://www.valka.cz/Hanaja-Tadasi-t123991#422134Verze : 0
MOD