Hamšík, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Hamšík Hamšík
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Hamšík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník letectva in memoriam Colonel of the Aviation in Memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1895 Zádveřice /
07.03.1895 Zádveřice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.04.1943 Berlin /
08.04.1943 Berlin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Letecká peruť II/4, velitel
Letecká peruť I/4, velitel
Polní peruť I/4, velitel
2nd Air Squadron of the 4th Air Regiment, Commander
1st Air Squadron of the 4th Air Regiment, Commander
1st Field Squadron of the 4th Air Regiment, Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hamsik-Josef-t126394#428569 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hamšík Hamšík
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Hamšík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hamsik-Josef-t126394#457775 Verze : 0
Plukovník Josef Hamšík


* 7. 3. 1895 Rakousko - Uhersko, Zádveřice
+ 8.4. 1943 Německo, Berlín


Letecký pozorovatel K. u K. Luftfahrtruppe a pilot Československého vojenského letectva


V rakousko-uherské armádě dosáhl hodnosti Leutnant (in der Reserve).Josef Hamšík se narodil 7. března 1895 v moravských Zádveřicích, jako nejstarší ze tří synů (bratři Timoteus a Jan - viz poznámky). Po obecní škole studoval učitelský ústav v Hradci Králové kde v roce 1914 odmaturoval. Poté krátce působil jako pomocný učitel na obecné škole. V únoru 1915 narukoval do Rakousko - Uherské armády a byl poslán do důstojnické školy. V září 1915 ji úspěšně absolvoval a byl poslán jako velitel čety k 51. pěšímu pluku na ruskou frontu. Od srpna 1916 je příslušníkem 3. pěšího pluku. V květnu 1917 se s plukem zapojuje do bojů na italské frontě. V listopadu 1917 již jako Leutnant (poručík) slouží znovu s 3. pěším plukem na ruské frontě. Na třetí pokus je 1. května 1918 převelen k letectvu a poslán do kurzu pozorovatelů v Wiener Neustadt do vídeňské Fliegeroffiziersschule. Po absolvování je poslán k bombardovací Flik 102G na italské frontě poblíž Roveredo v jižním Tyrolsku (do konce 1. světové války náleželo Rakousku, dnes v Itálii).


Po rozpadu fronty na konci října 1918 se spolu s pilotem Melcherem pokusil odletět do Čech. Pro nepříznivé počasí nouzově přistáli u Slovinského Brodu (nedaleko Terstu), letoun Hansa Brandenburg C.I (Ph) 429.33 jim byl zabaven. Domů se dostal 8. listopadu 1918. A již 10. listopadu 1918 se hlásí do Leteckého sboru (předchůdce Československého vojenského letectva), je přijat v hodnosti Poručíka letectva.


Po krátkém přidělení v Brně, je přidělen k 1. polní letecké setnině, která byla založena 21. listopadu 1918 na polním letišti Mařatice u Uherského Hradiště, které velel nadporučík Pašek. S dvěma bojeschopnými letouny (dvoumístný Brandenburg C.I a stíhací Aviatikem D.I ) podporovali Československé jednotky při akcích na jižním Slovensku. Jednotka na přelomu ledna a února 1919 byla nasazena na Opavsku při konfliktu s Polskem. Zde pravděpodobně podnikla jen jeden průzkumný let.


V červnu 1919 po vypuknutí bojů na Slovensku, byl poslán k eskadře Bre 590 (spolu s poručíkem Gustav Geyerem a kapitánem Robert Ellnerem - pozdější plukovník letectva a velitel Leteckého pluku 1 v letech 1938-1939). Eskadra Bre 590 byla francouzská jednotka pod velením francouzského Capitaine (kapitán) Lachmana, která byla francouzskou vládou dána k dispozici ČSR. Jednotka se od 6. června 1919 ze slovenských letišť zapojila do bojů, s pěticí bombardérů Bréguet XIVA.2 a jedním stíhacím Spadem VII. Zde se poručík Hamšík účastnil mnoha bojových letů. Často s pilotem nadporučíkem Bedřichem Starým, který za 1. světové války létal u francouzského letectva a do vlasti vrátil právě eskadrou Bre 590. Později létal s Lieutenant (poručík-nadporučík) Josephem Poulliquenem. S nadporučíkem Bedřichem Starým dopoledne 8. června 1919 bombardovali nádraží města Levice. Z kabiny pozorovatele ručně shodil dvě 10kg pumy, které vybuchly v kolejišti. Poté pro poruchu motoru rychle vyházel další tři, nestačil je však odjistit. Odpoledne podnikl s nadporučíkem Starým další bombardovací nálet. Dalším náletem z 13. června 1919 na železniční stanici Parkan (dnes Štúrovo) s nadporučíkem Starým, zasáhli pumou maďarský obrněný vlak. Pro skvělé výkony v těchto a dalších dnech získal 19. června 1919 pochvalnou citaci v rozkaze "Velitelství Západní slovenské skupiny" vedenou francouzským generálem Mittelhauser.


Konec bojů s Maďary díky nátlaku dohodových spojenců na Maďarskou stranu nastal 24. června příměřím. Za bojové akce nad Slovenskem obdržel poručík Hamšík Československý válečný kříž 1918.


V roce 1920 absolvoval v Chebu pilotní výcvik a obdržel pilotní diplom s číslem 133. V roce 1923 absolvoval taktéž v Chebu výcvik stíhacího pilota a kurs nočního létání.
V dubnu 1924 velí Letecké rotě 32 (od května 1924 přejmenována na Letku 32) na letišti Praha-Kbely s výzbrojí 6 stíhacích letounů Letov Š-4. V listopadu 1924 v hodnosti kapitána převzal velení náhradní letky Leteckého pluku 1 na letišti Praha-Kbely. V roce 1927 se stal velitel stíhací školy Chebu. Na tomto postu zůstal až do roku 1932.


V roce 1929 se oženil. Jeho žena Eliška, rozená Hartmannová rok předtím 27. srpen 1928 složila pilotní zkoušky.


V roce 1932 absolvoval velitelský kurs a byl ustanoven velitelem stíhací perutě III/1 taktéž v Chebu. V únoru 1934 byla celá peruť přesunuta letišti Praha-Kbely, od září 1934 do března 1935 velel stíhací Letecké peruti I/4 a poté od května 1935 opět peruti III/1. Od září 1937 do února 1938 již jako podplukovník velí Letecké peruti I/4 a znovu za mobilizace od dubna do konce října 1938. Ta se za mobilizace přetvořila v stíhací Polní peruť I/4, operovala z polního letiště Horních Měcholup. Polní peruť I/4 se na letišti Praha-Kbely vrátila začátkem října. Letecká peruť I/4 (Polní peruť I/4) se skládala z letky 40, 41 a 42, s 33 stíhacími letouny B-534 a 55 piloty.

Po okupaci republiky se Svaz letců Republiky Československé jehož členem podplukovník Hamšík byl, přetransformoval v odbojovou skupinu Svazu letců. Ta začala organizovat odchody letců do zahraničního odboje. Byl v kontaktu i z odbojovou skupinou Obrana národa. Německé policii - Gestapu se však podařilo rozbít odbojovou skupinu Svaz letců. Rozhodl se proto i s bratrem Janem utéct do zahraničí 13. února 1940. Nepodařilo se jim však přejít hranici na Slovensko. Podplukovník Hamšík se vrátil do Prahy, kde byl v noci z 19. na 20. března 1940 zatčen gestapem. Po mnoha výsleších a soudu v Berlíně byl o tři roky později 8. dubna 1943 popraven.


V Československé armádě získal hodnost podplukovníka letectva, po druhé světové válce byl 28. ledna 1946 posmrtně povýšen na plukovníka letectva.


Jako reprezentant Československého letectví se účastnil mnoha leteckých soutěží a získal několik světových leteckých rekordů a provedl několik dálkových letů po celé Evropě. Například 20. září 1925 se stal vítězem III. ročníku rychlostního závodu o cenu prezidenta republiky v kategorii A na dolnoplošné Avii BH-10 (L-BONO). V září 1926 se školním letounem Letov Š-18 podnikl propagační dálkový let na trase Praha-Olomouc-Varšava-Kovno-Riga-Reval (3000 km). Dne 26. července 1927 na BH-10 (L-BONO) ustanovil nový mezinárodní dálkový rekord na uzavřené trati. Dne 9. září 1927 ustanovil mezinárodní dálkový rekord na přímé trati. Ve dnech 7. května až 10. června 1928 s rekonstruovanou cvičnou BH-29 L-BONQ letěl na velkou okružní předváděcí cestu Evropou.
Poznámky:
1) Oba mladší bratři se také stali důstojníky a piloty.


2) Timoteus Hamšík přešel do Polska 8. dubna 1939, později do Francie. Padl 14. května 1940 u Sedanu jako příslušník stíhací jednotky GC I/5.


3) Jan Hamšík byl pravděpodobně zadržen na hranicích Slovenska, byl vězněn v koncentračním táboře, ale válku přežil.Zdroje:
Vlastní archiv
Chebská křídla, Luděk Matějíček, Svět křídel 2006, ISBN-80-86808-27-0
Rajlich Jiří, Sehnal Jiří: Vzduch je naše moře, Naše Vojsko, Praha 2002, ISBN 80-206-0589-4
http://www.fronta.cz/josef-hamsik-letec-a-odbojar
www.valka.czZdroj fotografií:
http://www.fronta.cz/josef-hamsik-letec-a-odbojar
URL : https://www.valka.cz/Hamsik-Josef-t126394#428570 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více