Main Menu
User Menu

Hamr

tvrz

     
Název:
Name:
Hamr
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
tvrz
Stav:
Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
Hamr
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°09'27.31"N 14°45'55.80"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1899
www.czecot.cz
http://www.trebonsko.cz/tvrz-u-vesnice-hamr
www.turistik.cz
www.obecval.cz
URL : https://www.valka.cz/Hamr-t102753#370064Verze : 0
Vesnice Hamr, se původně nazývala „Ostrov“ podle svého umístění mezi řekou a několika rybníky, své jméno získala podle hamru který stával na místě pozdějšího mlýna, který je připomínán třeba ve zprávě z roku 1644 kde je podrobně popsán, ale mlýn i před ním fungující hamr byl starší. Nejstarší dodnes dochovanou stavbou je tvrz (někdy nazývaná nesprávně zámkem) kterou postavil zřejmě Jindřich ze Sobětic kolem poloviny 15. století, po něm se stal majitelem tvrze rod Valovských z Úsuší a za nich byla tvrz značně poškozena požárem v roce 1627, později přešla do majetku Leopolda Jakuba Geparda a ten ji přestavěl do dnešní podoby, tedy přidal druhou budovu, která na původní navazuje a že jde o dvě stavby prozrazují na první pohled jen střechy, je to z pohledu od silnice zadní část objektu. Přistavěl také „správcovský dům“ který byl později barokizován a změněn na sýpku (stojí vlevo od objektu), při tvrzi také stával kdysi pivovar, ale ten v roce 1732 vyhořel a zanikl beze zbytku. Po L.J.Gepardovi (ve vsi se traduje že tvrz prodal protože žil velmi rozmařile) se tvrz stala majetkem Golzů a následně Schwarzenberků, v jejich vlastnictví ztratila ale význam jako sídlo panstva (to sídlilo samozřejmě jinde) a roku 1728 je v soupisu už uváděna jako zpustlá. Později byla využívána jako sklad a jako sýpka. V roce 1918 ji získala Jednota Bratrská a v objektu zřídila starobinec. Podle tvrzení dnešního majitele byl v té době objekt v podstatě celý přestavěn a původní je jen část přízemí a sklepy. Po roce 1948 připadl celý areál místnímu JZD a to v něm „hospodařilo“ typicky, takže po navrácení majiteli byl stav objektu tristní. Dnes je stavebně zabezpečen, opatřen opravenou střechou, ale vnitřní prostory nejsou přístupné a jejich stav je špatný (propadané podlahy pater). V době mé návštěvy a rozmluvy s majitelem se s opravou vnitřní části v nejbližší době nepočítalo, to bylo v roce 2009 a majitel, kterému patří i sousední penzion a restaurace, mi umožnil na požádání prohlídku objektu a fotografování, tvrz je v soukromém majetku takže povolení je nutné.
Jinak se v obci traduje že tvrz stála už v době kdy zde byli vybiti „adamité“ kolem roku 1420, ale to je pravděpodobně jen spojení dvou nesouvisejících věcí, okolní zemany totiž organizoval proti adamitům, kteří páchali v okolí škody, pán z Valu (ale budovatelem tvrze byl Jindřich ze Sobětic). Kolem tvrze vede cyklostezka, a rovněž řeka Nežárka (pro vodáky), dostupná je samozřejmě bez problémů i autem, nejsnáze z Veselí nad Lužnicí.
Zdroj :
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1899
www.czecot.cz
http://www.trebonsko.cz/tvrz-u-vesnice-hamr
www.turistik.cz
www.obecval.cz
URL : https://www.valka.cz/Hamr-t102753#370065Verze : 0
A samozřejmě přidám i fotografie tvrze ze všech stran
zdroj : vlastní foto
Hamr - pohled od řeky

pohled od řeky
Hamr - pohled od vstupu do areálu

pohled od vstupu do areálu
Hamr - levý bok

levý bok
Hamr - levý bok

levý bok
Hamr - zadní (údajně renezanční) strana

zadní (údajně renezanční) strana
URL : https://www.valka.cz/Hamr-t102753#370066Verze : 0
další strany
zdroj : vlastní foto
Hamr - zadní strana, všimněte si uprostřed zazděného vchodu

zadní strana, všimněte si uprostřed zazděného vchodu
Hamr - pravý bok

pravý bok
Hamr - toto by měla být údajně sýpka, tedy původně správcovský dům, později barokně přestavěný na sýpku

toto by měla být údajně sýpka, tedy původně správcovský dům, později barokně přestavěný na sýpku
Hamr - přední strana

přední strana
Hamr - všimněte si jak při přestavbách byly použity starší stavební prvky (okení ostění vezděné nad klenbu vstupu)

všimněte si jak při přestavbách byly použity starší stavební prvky (okení ostění vezděné nad klenbu vstupu)
URL : https://www.valka.cz/Hamr-t102753#370067Verze : 0