Main Menu
User Menu

Halík, František

     
Příjmení:
Surname:
Halík
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Halík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál doplňovací služby V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.09.1864 Vrapice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.10.1941 Beroun /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Halik-Frantisek-t107353#382345Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Halík
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Halík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1880-DD.08.1884 Kadetní škola pěchoty, Nagyszeben
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1884 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1887 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1891 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.02.1916 podplukovník rakousko-uherské branné moci
16.01.1919 podplukovník zvláštní služby
01.07.1919 plukovník zvláštní služby
01.06.1920 plukovník doplňovací služby
16.12.1921 generál doplňovací služby V. hodnostní třídy
01.05.1927 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1880-DD.08.1884 vojenské studium, Nagyszeben
DD.08.1884-DD.10.1885 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 41, Temesvár
DD.08.1885-DD.05.1891 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího praporu č. 35, Plzeň
DD.05.1891-DD.10.1893 pobočník velitele Zeměbraneckého pěšího praporu č. 35, Plzeň
DD.10.1893-DD.11.1897 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.11.1897-DD.08.1901 velitel náhradní roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 1, Wien
DD.08.1901-DD.11.1912 důstojník doplňovacího oddělení Ministerstva zeměbrany, Wien
DD.11.1912-DD.08.1914 velitel Zeměbraneckého okresního doplňovacího velitelství, Beroun
DD.08.1914-DD.11.1918 přednosta skupiny doplňovacího oddělení Ministerstva zeměbrany, Wien
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel Zeměbraneckého okresního doplňovacího velitelství, Beroun
DD.01.1919-DD.03.1919 důstojník doplňovacího oddělení Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.03.1919-DD.10.1919 přednosta skupiny Legislativně právního odboru ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.01.1927 poradce přednosty Politicko-právního odboru ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.04.1927 poradce přednosty VI. odboru /politicko-právního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Halik-Frantisek-t107353#382346Verze : 0
MOD