Hajaši, Saburó

Saburo Hayashi / 林三郎
     
Příjmení:
Surname:
Hajaši Hayashi
Jméno:
Given Name:
Saburó Saburō
Jméno v originále:
Original Name:
林三郎 / はやし・さぶろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR Kjóto /
DD.MM.RRRR Kyoto /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/林三郎_(士候37期)
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Saburo-t186225#543353 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Hajaši Hayashi
Jméno:
Given Name:
Saburó Saburō
Jméno v originále:
Original Name:
林三郎 / はやし・さぶろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.07.1925 Vojenská akadémia
12.12.1931-29.11.1934 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-25.07.1925 Military Academy
12.12.1931-29.11.1934 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.10.1925 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.03.1944 plukovník
26.10.1925 Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
01.03.1944 Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
16.03.1939-10.10.1940 vojenský atašé v SSSR
10.10.1940-15.10.1943 pridelený k Generálnemu štábu
22.11.1941-15.10.1943 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
15.10.1943-21.06.1944 náčelník 5. sekce (Rusko) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
21.06.1944-24.04.1945 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
24.04.1945-DD.09.1945 Aide Camp a sekretár Ministerstva vojny
16.03.1939-10.10.1940 Military Attache to USSR
10.10.1940-15.10.1943 Attached to General Staff
22.11.1941-15.10.1943 Military Science Instructor, Army War College
15.10.1943-21.06.1944 Head of 5th Section (Russia) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
21.06.1944-24.04.1945 Head of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
24.04.1945-DD.09.1945 Aide Camp and Army Ministry Secretary
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/林三郎_(士候37期)
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Saburo-t186225#543354 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více