Hajaši, Kacura

Katsura Hayashi / 林桂
     
Příjmení:
Surname:
Hajaši Hayashi
Jméno:
Given Name:
Kacura Katsura
Jméno v originále:
Original Name:
林桂 / はやし・かつら
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.11.1880 ?, prefektura Wakajama /
15.11.1880 ?, Wakayama Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.03.1961 ?
01.03.1961 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 5. divize
velitel: 1. pěši brigáda
Commander: 5th Division
Commander: 1st Infantry Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/林桂
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Kacura-t188116#546632 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Hajaši Hayashi
Jméno:
Given Name:
Kacura Katsura
Jméno v originále:
Original Name:
林桂 / はやし・かつら
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-22.11.1901 Vojenská akadémia
22.11.1906-03.12.1909 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-22.11.1901 Military Academy
22.11.1906-03.12.1909 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.02.1902 podporučík
02.08.1904 poručík
29.01.1908 kapitán
29.07.1915 major
25.07.1919 podplukovník
15.08.1922 plukovník
26.07.1927 generálmajor
11.04.1932 generálporučík
23.02.1902 Second Lieutenant
02.08.1904 Lieutenant
29.01.1908 Captain
29.07.1915 Major
25.07.1919 Lieutenant Colonel
15.08.1922 Colonel
26.07.1927 Major General
11.04.1932 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.06.1902-DD.MM.RRRR 4. gardový peší pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Adjutant 2. gardová pešia brigáda
03.12.1906-10.12.1909 4. gardový peší pluk
10.12.1909-22.11.1911 pridelený k Generálnamu inšpektoriátu vojenského výcviku
22.11.1911-23.08.1914 vojenský ataše v Nemecku (vojenský výskum)
23.08.1914-25.07.1916 pridelený k Generálnemu štábu
25.07.1916-08.09.1916 výskumné oddelenie a inštruktor, Armádna škola pechoty
08.09.1916-01.04.1918 Sekcia armádneho technického dohladu
01.04.1918-06.08.1923 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
18.08.1921-06.08.1923 pridelený k Generálnemu štábu
15.09.1922-06.08.1923 Inštruktor, Námorné vojnové kolégium
06.08.1923-01.05.1925 velitel 1. gardového pešiho pluku
01.05.1925-26.07.1927 náčelník sekcie vojneksých záležitostí, kancelárie vojenskej služby, Ministertva armády
17.07.1925-26.07.1927 výskumný team Armádna spojovacia škola
26.07.1927-10.08.1928 velitel 1. pešej brigády
10.08.1928-01.08.1929 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1929-01.08.1930 predseda komisie vojenského výskumu, Ministertva armády
01.08.1930-05.03.1934 náčelník Kancelárie ekonomickej mobilizácie, ministertva armády
05.03.1934-02.12.RRRR náčelník ? Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
02.12.1935-01.03.1937 velitel 5. divízie
29.03.1937-DD.MM.RRRR Reserva
23.06.1902-DD.MM.RRRR 4th Guards Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Adjutant 2nd Guards Infantry Brigade
03.12.1906-10.12.1909 4th Guards Infantry Regiment
10.12.1909-22.11.1911 Attached to Inspectorate Genereal of Military Training
22.11.1911-23.08.1914 Military Attache to Germany (Military Research)
23.08.1914-25.07.1916 Attached to General Staff
25.07.1916-08.09.1916 Research Department and Instructor Army Infantry School
08.09.1916-01.04.1918 Army Technical Review Section
01.04.1918-06.08.1923 Military Science Instructor Army War College
18.08.1921-06.08.1923 Attached to General Staff
15.09.1922-06.08.1923 Intructor, Naval War College
06.08.1923-01.05.1925 1st Guards Infantry Regiment Commander
01.05.1925-26.07.1927 Chief of Military Affairs Section, Military Service Bureau, Army Ministry
17.07.1925-26.07.1927 Research Staff Army Communication School
26.07.1927-10.08.1928 1st Infantry Brigade Commander
10.08.1928-01.08.1929 Head of 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office
01.08.1929-01.08.1930 Chairman of Military Research Committee, Army Ministry
01.08.1930-05.03.1934 Head of Economic Mobilization Bureau, Army Ministry
05.03.1934-02.12.RRRR Head of ? Inspectorate General of Military Training
02.12.1935-01.03.1937 5th Division Commander
29.03.1937-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/林桂
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Hajasi-Kacura-t188116#546633 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více