Main Menu
User Menu

Hackworth, David Haskell

     
Příjmení:
Surname:
Hackworth
Jméno:
Given Name:
David Haskell
Jméno v originále:
Original Name:
David Haskell "Hack" Hackworth
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.11.1930 Santa Monica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.05.2005 Tijuana /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 4. praporu, 39. pěšího pluku
- velitel Tiger Force
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- prominentní vojenský novinář a bývalý vysoce postavený a vyznamenaný důstojník americké armády; držitel nejvíce Stříbrných hvězd (10)
- zakladatel a velitel Tiger Force, guerillové jednotky, která bojovala proti Vietcongu a má na svědomí mnoho válečných zločinů, jako například: rutinní mučení a popravování vězňů, rutinní úmyslné zabíjení neozbrojených vietnamských vesničanů včetně mužů, žen, dětí a starších lidí; incident, kdy byla mladá matka omámena, znásilněna a poté popravena, a mnohá další
- v roce 1996 obvinil admirála Michaela Boordu, prvního velitele námořních operací, který to dotáhl z poddůstojníka až na velitele námořních operací z toho, že si neoprávněně na Pochvalnou medaili námořnictva a námořní pěchoty a Medaili námořnictva a námořní pěchoty za úspěchy připnul "Bojové V", které se udělovalo za odvahu v boji, ačkoliv Boodra sloužil ve Vietnamu u pobřežní stráže a věřil, že je oprávněn nosit dvě válečné ozdoby za zásluhy, nikdy nebyl v boji a nesplnil požadavky námořnictva, Boorda spáchal během Hackworthova vyšetřování sebevraždu
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hackworth
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Boorda
https://valor.militarytimes.com/hero/7479
www.historynet.com
militaryhallofhonor.com
www.findagrave.com
army.togetherweserved.com
army.togetherweserved.com
https://www.arlingtoncemetery.net/dhhackworth.htm
URL : https://www.valka.cz/Hackworth-David-Haskell-t236020#652458Verze : 6
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hackworth
Jméno:
Given Name:
David Haskell
Jméno v originále:
Original Name:
David Haskell "Hack" Hackworth
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Los Angeles Harbor College
DD.MM.1963-DD.MM.1964 Austin Peay State University (bakalář vědy)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1964-DD.MM.1965 Vysoká škola pro velitele a důstojníky štábů Armády Spojených států
DD.MM.1971-DD.MM.RRRR Vysoká škola válečná Armády Spojených států
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1951 poručík
DD.MM.1951 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.1965 major
DD.MM.1966 podplukovník
DD.MM.1971 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1944-DD.MM.1945 obchodní námořnictvo Spojených států
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR armáda Spojených států
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR 1. prapor, 351. pěší pluk, 88. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 25. průzkumná rota, 8th Rangers
DD.MM.1951-DD.08.1951 27. pěší pluk, 25. pěší divize
DD.08.1951-DD.11.1951 27th Wolfhound Raiders (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 40. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 77. prapor protiletadlového dělostřelectva
DD.MM.1960-DD.MM.1962 1. bojová skupina, 18. pěší pluk
DD.MM.1965-DD.11.1965 101. výsadková divize (operační důstojník a velitel praporu)
DD.11.1965-DD.MM.1966 Tiger Force (velitel)
DD.MM.1969-DD.MM.1970 4. prapor, 39. pěší pluk, 9. pěší divize (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR armáda republiky Vietnamu (vojenský poradce)
Vyznamenání:
Awards:

13.04.1951

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 1. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat Stříbrnou hvězdu rotnému Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za zřetelnou statečnost a horlivost v akci během služby u roty G, 2. praporu, 27. pěšího pluku, 25. pěší divize. 6. února 1951 poblíž Soam-ni, v Korei, vedoucí jednotky sil rotného Hackwortha byly vystaveny těžké palbě z ručních zbraní a minometů. Po zorganizování vyvýšených pozic, naskočil na tank a naváděl těžkou koncentraci efektivní kulometné palby na nepřátelské zázemí. Když mu došla munice, okamžitě se přesunul na odhalenou plochu dalšího tanku a nasměroval svou zbraň proti hrozbě. Ačkoliv nepřítel koncentroval palbu na jeho pozici, pokračoval v misi, dokud nebyl vážně zraněn. statečná iniciativa rotného Hackwortha, odhodlaný duch a nesobecká služební oddanost odráží nejvyšší zásluhy na něm, jeho jednotce a ozbrojených silách.

02.09.1951

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 2. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšním předat bronzový dubový list ke druhému vyznamenání Stříbrnou hvězdou poručíkovi (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za zřetelnou statečnost a horlivost v akci, během služby u roty E, 2. praporu, 27. pěšího pluku, 25. pěší divize. 8. srpna 1951, se poručík Hackworth dobrovolně přihlásil k vedení posílené hlídky proti dobře bráněným pozicím poblíž Pongmi, v Korei. Když nepřítel začal s intenzivní palbou z ručních a automatických zbraní, opustil svůj úkryt a šel k tankům a half-trackům a naváděl jejich palbu. Přesunul se dopredu, vedl pěšáky do zběsilého granátového a bajonetového útoku k vyhnání nepřátelských sil z jejich předních opevnění. Ačkoliv byl přímo na dohled nepřítele, pokračoval v řízení efektivní baráže z těžkých zbraní na jejich pozice. Když si drtivá početní převaha nepřítele vynutila ústup, obsadil kulomet a poskytoval podpůrnou palbu, dokud poslední hlídka nedosáhla bezpečí. Drsné vedení poručíka Hackwortha, agresivní duch a vytrvalá oddanost povinnosti odrážejí nejvyšší uznání jeho, jeho jednotky a ozbrojených sil USA.

09.01.1952

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 3. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat druhý bronzový dubový list ke třetímu vyznamenání Stříbrnou hvězdou nadporučíkovi (pěchoty) Davidu Haskellu Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za zřetelnou statečnost a horlivost v akci během služby u roty E, 27. pěšího pluku, v okolí Kumhwa, v Korei, 4. listopadu 1951. Jednotka nadporučíka Hackwortha se střetla s dobře zakopanými nepřátelskými silami u důležitého horského masivu. Zatímco vedl útočnou četu na svah skrz intenzivní palbou z ručních zbraní, automatických zbraní a vybuchujících granátů, byl bolestivě zraněn, ale odmítl evakuaci a pokračoval v navádění přesné koncentrace na hlavní body odporu. Nakonec opustil oblast střetnutí a dostalo lékařské pomoci. Rychle se vrátil ke svým mužům a vedl temperamentní útok proti nepříteli, aby překonal pozici a nadporazil nepřítele. Kvůli zlomené ruce nemohl držet zbraň, přijal pomoc poddůstojnicka, který držel karabinu, zatímco poručík Hackworth zahájil těžkou palbu na ustupujícího nepřítele. Dále se vystavoval chřadnoucí palbě, aby koordinoval taktiku svých mužů a řídil evakuaci zraněných, dokud nebyl zavolán k telefonu a nedostal rozkaz se stáhnout kvůli lékařské pomoci. Odmítl se zdržovat mimo oblast střetnutí a znovu se vydal dopředu, aby se ujistil, že jeho muži jsou dobře organizovaní a všichni bezmocní vojáci byli přivedeni zpět do přátelských pozic. Inspirativní vedení nadporučíka Hackwortha, agresivní odhodlání a odvážná oddanost službě odrážejí nejvyšší uznání jeho, jeho jednotky a ozbrojených sil.

11.06.1966

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 4. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat třetí bronzový dubový list ke čtvrtému vyznamenání Stříbrnou hvězdou majoru (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za zřetelnou statečnost a horlivost v akci během služby u velitelství a velitelství roty, 1. praporu (výsadkového), 327. pěšího pluku, 1. brigády, 101. výsadkové divize. Major Hackworth se vyznamenal 4. března 1966 během služby jako výkonný důstojník během bojové operace v okolí My Phu, v republice Vietnam. Po vstupu do operační oblasti, jednotka majora Hackwortha měla kontakt s početně silnějšími silami Viet Congu. Během úvodních fází bitvy, byl major Hackworth vysazen z helikoptéry velitelství a kontroly. Později, bezděčně přistál v operační oblasti, navzdory intenzivní nepřátelské palbě, osobně vedl své muže. Neohrožen intenzivní kulometnou palbou, major Hackworth zůstal se svými muži, vystavil se nepřátelské palbě a provedl útok na nepřátelská postavení. Poté, co četa splnila svůj úkol, se major Hackworth připojil k další střelecké četě, která utrpěla těžké bojové ztráty mezi důstojnickým sborem a byla prakticky neefektivní. Major Hackworth šel od oddílu k oddílu v nejpřednějších pozicích a shromáždil dezorganizovanou četu. Poskytl první pomoc, řídil evakuaci raněných a ujišťoval se, že byla přemístěna munice, zatímco se vystavoval intenzivní palbě Viet Congu. Později, kdy četa byla neúmyslně ostřelována spojeneckým letadlem, major Hackworth čelil těžko kulometné a raketové palbě, zatímco běhal k rádiu, aby zavolal letecké jednotky k ukončení palby na vlastní jednotky. Poté zorganizoval zdravotnickou evakuaci vážně raněným. Opět se vystavoval intenzivní nepřátelské palbě, zatímco běhal skrz rýžová pole, aby poskytl vizuální navedení přilétajících vrtulníků. Kvůli intenzitě nepřátelské palbě, byl pokus o evakuaci přerušen. Když padla tma, dorazily posily, zatímco major Hackworth stál uprostřed nezajištěné přistávací oblasti se svítilnou k navedení deseti vrtulníků na přistání. Poté dohlížel na evakuování raněných. Jeho neomylná srdnatost tváří v tvář početně převyšující síle Vietkongu odpovídala nejvyšším tradicím vojenské služby a odráží velkou zásluhu na sobě, jeho jednotce a armádě Spojených států.

12.08.1966

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 5. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat čtvrtý bronzový dubový list k pátému vyznamenání Stříbrnou hvězdou majoru (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za zřetelnou statečnost a horlivost v akci během služby u velitelství a velitelství roty, 1. praporu (výsadkového), 327. pěšího pluku, 1. brigády, 101. výsadkové divize. Major Hackworth se vyznamenal 11. června 1966, během služby jako velitel praporu během bojové operaco u Dak To, v republice Vietnam. Když přátelská rota byla napadena silami Viet Congu, major Hackworth okamžitě postupoval k jejich pomoci ve své helikoptéře velitelství a kontroly. Neschopen vidět zem pod sebou, major Hackworth nařídil pilotovi přistát v narychlo připravené přistávací zóně. Jak se vrtulník vznášel patnáct stop nad zemí, schytal intenzivní nepřátelskou palbu, major Hackworth vyskočil z helikoptéry a pokračoval velitelskému postu roty. Po krátkém seznámení se situací, major Hackworth spěchal do obraného perimetru. Ignorujíc intenzivní palbu Viet Congu zasahující zem okolo něj, pokračoval z pozice do pozice, řídíc palbu svých mužů a poskytujíc jim slova odvahy. Po zpozorování fanatických vetřelců, prorážejících perimetr, major Hackworth osobně zaútočil na proraženou pozici, zabil tři Vietcongy a dalšího zranil. Poté úspěšně reorganizoval obranu, která odolávala opakovaným útokům. Díky odvaze a nesrovnatelnému vůdcovství, nesmírně přispěl k porážce síl Viet Cong. Mimořádné hrdinství majora Hackwortha v boji zblízka proti početně nepřátelským silám odpovídalo nejvyšším tradicím vojenské služby a odráží velkou zásluhu na něm samotném, jeho jednotce a armádě Spojených států.

DD.MM.1966

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
Citace k 1. Kříži za vynikající službu
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918 (ve znění z 25. července 1963), je ctí předat Kříž za vynikající službu majoru (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za mimořádné hrdinství ve spojení s vojenskými operacemi proti ozbrojeným silám nepřítele v republice Vietnam, během služby u 1. praporu, 327. pěšího pluku, 101. výsadkové divize. 7. února 1966, jednotka majora Hackwortha se přihlásila na misi odlehčení situace přátelské střelecké roty, která byla přimáčknuta k zemi po čtyři hodiny. Po příchodu k obležené jednotce, se major Hackworth přesunul dopředu, sám, aby provedl průzkum oblasti. S naprostým nezájmem o vlastní bezpečí, překročil otevřené pole navzdory palbě ručních zbraní, překročil most, který byl pod těžkou kulometnou palbou a přeběhl přes další otevřené pole skrz těžkou palbu k pozicím obklíčené roty. Major Hackworth se poté plazil do vzdálenosti dvaceti metrů od povstaleckých pozic, tváří tvář těžké kulometné palbě. Po dokončení průzkumné mise, se vrátil na velící post a opět, s naprostým nezájmem o vlastní bezpečí, vedl útočící síly přes ostřelované pole do povstaleckých pozic. Poté vedl skupinu intenzivní palbou do pozice jen čtyřicet metrů od nepřátelských pozic. Od této chvíle, kdy byl pod palbou přibližně šest hodin, major Hackworth posouval efektivně své jednotky blíž k zakopanému a odhodlanému Vietcongu. Pokračoval s naprostým nezájmem o vlastní bezpečí, vystavoval se intenzivní palbě, aby osobně inspiroval a vedl útok. Jak jedna z útočících jednotek začala váznout, bez váhání, major Hackworth opustil svou pozici, aby se setkal s útočníky a vedl je do pozic Viet Congu. Během finální fáze útoku, se major Hackworth opět vystavoval těžké palbě ve snaze navádět letecký útok na Viet Cong. Mimořádné hrdinství majora Hackwortha a statečnost v akci jsou v souladu s nejvyššími tradicemi armády Spojených států a odráží nejvyšší zásluhy jak na něm, tak na vojenské službě.

18.03.1969

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 6. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat stříbrný dubový list k šestému vyznamenání Stříbrnou hvězdou podplukovníku (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za statečnost v akci zahrnující boj zblízka proti nepřátelským ozbrojeným silám v republice Vietnam, během služby u velitelství a velitelství roty, 4. praporu, 39. pěšího pluku, 9. pěší divize. Podplukovník Hackworth se vyznamenal mimořádně chrabrými akcemi 26. února 1969, během služby jako velitel 4. praporu, 39. pěšího pluku, na průzkumné misi poblíž stanice střelecké podpory Moore. Bez ohledu na svou vlastní bezpečnost, podplukovník Hackworth se vystavoval intenzivní nepřátelské palbě, jak jeho helikoptéra přistála do nezajištěné oblasti, kde 16 z osmnácti mužů jednotky bylo zraněno. Kličkoval přes bojové území, zakládajíc obraný perimetr s muži, kteří byli stále schopní boje. Poté zavolal podporu a vedl do vyčištění oblasti, směrem k nepříteli. Výsledkem jeho kurážných akcí bylo několik zachráněných mužů. Mimořádné hrdinství podplukovníka Hackwortha v boji zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami dodržuje nejvyšší tradice vojenské služby a odráží velké zásluhy na něm, 9. pěší divizi a armádě Spojených států.

08.04.1969

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 7. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat bronzový dubový list k předchozí stříbrnému dubovému listu k sedmému vyznamenání Stříbrnou hvězdou podplukovníku (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za statečnost v boji zahrnující boj zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami v republice Vietnam, během služby u velitelství a velitelství roty, 4. praporu, 39. pěší pluku, 9. pěší divize. Podplukovník Hackworth se vyznamenal mimořádně chrabrými akcemi 4. března 1969, během služby jako velící důstojník, 4. praporu, 39. pěšího pluku, během průzkumu v misi u My An. Po zjištění, že jedna z jeho rot byla přišpendlena k zemi v minomém poli intenzivní nepřátelskou palbou, podplukovník Hackworth navedl svého pilota k přistání v oblasti. Po přistání se dozvěděl, že velitel roty byl vážně zraněn, šel do minového pole, sebral zraněného muže a odnesl ho do relativně bezpečné pozice. Poté reorganizoval rotu a vedl je skrz palebnou stěnu, směřující k místu, kde měli být vyzvednuti helikoptérou. Mimořádné hrdinství podplukovníka Hackwortha v boji zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami jsou v souladu s nejvyššími tradicemi vojenské služby a odráží nejvyšší zásluhy na něm, 9. pěší divizi a armádě Spojených států.

14.04.1969

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 8. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat druhý bronzový dubový list k předchozí stříbrnému dubovému listu k osmému vyznamenání Stříbrnou hvězdou podplukovníku (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za statečnost v boji zahrnující boj zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami v republice Vietnam, během služby u velitelství a velitelství roty, 4. praporu, 39. pěší pluku, 9. pěší divize. Podplukovník Hackworth se vyznamenal mimořádně chrabrými akcemi 22. března 1969, během služby jako velitel, 4. praporu, 39. pěšího pluku, během průzkumné mise poblíž základny dělostřelecké podpory Danger. Poté, co se letoun palebné podpory střetl s nepřítelem, podplukovník Hackworth naváděl svého pilota na přistání odlehlé oblasti ve snaze zajistit nepřátelské zbraně. Po přistání, zpozoroval pohyb u blízkého bunkru a čelil intenzivní nepřátelské palbě kličkováním k pozicím a zničil je. Poté poskytl krycí palbu, jak jeho operační důstojník se napadl a umlčel druhý bunkr a po zajištění zbraní, poskytl podpůrnou palbou, jak vzlétala helikoptéra. Mimořádné hrdinství podplukovníha Hackwortha v boji zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami jsou v souladu s nejvyššími tradicemi vojenské služby a odráží nejvyšší zásluhy na něm, 9. pěší divizi a armádě Spojených států.

24.05.1969

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 10. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat čtvrtý bronzový dubový list k předchozí stříbrnému dubovému listu k desátému vyznamenání Stříbrnou hvězdou podplukovníku (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za statečnost v boji zahrnující boj zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami v republice Vietnam, během služby se statečností v akci, zahrnující boj zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami v republice Vietnam, během služby na velitelství a velitelství roty, 4. praporu, 39. pěšího pluku, 9. pěší divize. Podplukovník Hackworth se vyznamenal mimořádně chrabrými akcemi 22. května 1969, během služby jako velitel 4. praporu, 39. pěšího pluku, na průzkumu v provincii Dinh Tuong. Poté, co jednotky jeho praporu přišli do kontatku s velkými nepřátelskými silami, podplukovník Hackworth čelil intenzivní nepřátelské palbě při letu nad nepřátelskými pozicemi a navádění podpůrné dělostřelecké palby na ně. Poté co si uvědomil, že nepřátelské jednotky, které ve skutečnosti byli hlavní silou praporu, dovedně navedl posily do blokující pozice vůči nepříteli. Po obklíčení nepřítele, se opakovaně vystavoval vražedné nepřátelské palebné stěně k navádění svých sil a označování cílů pro letouny palebné podpory. Jeho statečné činy vyústily v zdecimování velké a důležité nepřátelské jednotky. Mimořádné hrdinství podplukovníka Hackwortha v boji zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami odpovídá nejvyšším tradicím vojenské služby a odráží velkou zásluhu na něm, 9. pěší divizi a armádě Spojených států.

04.06.1969

Stříbrná hvězda
Silver Star
Citace k 9. Stříbrné hvězdě
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918, je potěšením předat třetí bronzový dubový list k předchozí stříbrnému dubovému listu k devátému vyznamenání Stříbrnou hvězdou podplukovníku (pěchoty) Davidu Haskellovi Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojených států, za statečnost v boji zahrnující boj zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami v republice Vietnam, během služby se statečností v akci, zahrnující boj zblízka s ozbrojenými nepřátelskými silami v republice Vietnam, během služby na velitelství a velitelství roty, 4. praporu, 39. pěšího pluku, 9. pěší divize. Podplukovník Hackworth se vyznamenal mimořádně chrabrými akcemi 22. května 1969, během služby jako velitel 4. praporu, 39. pěšího pluku, na průzkumu. Během pozdního odpoledne, se jednotky 4. praporu střetli s tvrdou nepřátelskou palbou. Z jeho lehké pozorovatelské helikoptéry, která bylo pod stálou pozemní palbou, podplukovník Hackworth naváděl efektivní palbu dělostřelectva. Poté rychle shromáždil všechny dostupné dokumenty, zahájil prudkou ofenzívu proti velkým nepřátelským silám. Jak bitva pokračovala, podplukovník Hackworth ignoroval palbu na helikoptéru, kterou schytávala, naváděl letoun palebné podpory a pozemní jednotky na nepřátelské cíle, v ten samý moment shodil kouřový granát k označení nepřátelských pozic. Účinek jeho taktických rozhodnutí a osobní statečnost byly naprosto devastující pro nepřátelské síly. Mimořádné hrdinství podplukovníka Hackwortha v boji zblízka jsou v souladu s nejvyššími tradicemi vojenské služby a odráží nejvyšší zásluhy na něm, 9. pěší divizi a armádě Spojených států.

DD.MM.1969

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
Citace ke 2. Kříži za vynikající službu
Prezidentu Spojených států Amerických, oprávněného zákonem Kongresu z 9. července 1918 (ve znění zákona z 25. července 1963), je potěšením předat bronzový dubový list k druhému udělení Kříže za vynikající službu podplukovníku (pěchoty) Davidu Haskellu Hackworthovi (ASN: OF-103837), armády Spojenýc států, za mimořádné hrdinství ve spojení s vojenskými operacemi zahrnující konflikt s ozbrojenými nepřátelskými silami ve Vietnamské republice, během služby na velitelství a velitelství roty, 4. praporu, 39. pěšího pluku, 9. pěší divize. Podplukovník Hackworth se vyznamenal mimořádně chrabrými činy během 23. až 25. března 1969 jako velitel praporu, když jeho se jeho jednotka střetla se dvěma prapory Vietcongu. Poté, co jedna z jeho rot přišla pod palbu početně silnějším nepřátelským silám, podplukovník Hackworth přistál se svou velící helikoptérou navzdory těžké nepřátelské palbě k zásobení jednotky municí a evakuování raněných. Zůstal se zbytkem sil na zemi, vedl hlídku k pronásledování ustupujícího nepřítele a poté, co se dozvěděl o plánu ústupu od zajatého vojáka, navedl připojení dalších částí svého praporu do blokující pozice. Jak se konflikt rozvíjel do větší bitvy, opět naskočil do vrtulníku a letěl skrz intenzivní protiletadlovou palbu k navádění dělostřelecké palby a navádění svých mužů. Opakovaně přistával ke koordinování svých pozemních velitelů, vedení útoků proti nepřátelským postavením a evakuování raněných. Když jeho průzkumníci utrpěli těžké ztráty a byli přitlačeni k zemi poblíž komunistického zázemí, vystoupil ze své helikoptéry a kličkoval skrz nepřátelskou palbu a pomohl zraněným mužům do svého vrtulníku. Když se ujistil, že zranění jsou evakuováni, upravoval podpůrnou palbu na nepřátelská opevnění, dokud nebyl nepřítel řádně poražen a jejich zbraně a zásoby zabaveny. mimořádné hrdinství a služební oddanost podplukovníka Hackwortha jsou v souladu s nejvyššími tradicemi vojenské služby a odráží velké zásluhy na něm, jeho jednotce a armádě Spojených států.

DD.MM.RRRR

Kříž Za statečnost republiky Vietnam - se zlatou hvězdou
Republic of Vietnam Gallantry Cross - with Gold Star
Anh-Dung Boi-Tinh với ngôi sao vàng
+ zlatá hvězda a 2 stříbrné hvězdy

DD.MM.RRRR

Medaile za štábní službu - 1. třída
Staff Service Medal - 1st Class
Tham Mưu Bội Tinh - lớp 1
-

DD.MM.RRRR

Medaile cti ozbrojených sil 1. stupně
Armed Forces Honor Medal 1st class
Danh Dự Bội Tinh
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za kampaň repuliky Vietnam
Republic of Vietnam Campaign Medal
Chiến Dịch Bội Tinh
-

DD.MM.RRRR

Námořní řád za výnikající službu - II. třídy
Navy Distinguished Service Order 2nd Class
Hai Huan chương
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v Korejské válce
Korean War Service Medal
6.25사변종군기장
-

DD.MM.RRRR

Prezidentská citace Korejské republiky
Republic of Korea Presidential Unit Citation
대한민국 대통령 부대 표창; 大韓民國大統領 部隊表彰;
-

OSN / UNO DD.MM.RRRR

Korejská medaile OSN
United Nations Service Medal for Korea
United Nations Service Medal for Korea (UNKM)
-

DD.MM.RRRR

Medaile okupační armády
Army of Occupation Medal
"Japonsko"
"Německo"

DD.MM.RRRR

Medaile Obchodního loďstva za službu ve Tichomořské válečné oblasti
Merchant Marine Pacific War Zone Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile Obchodního loďstva za Vítězství ve 2. světové válce
Merchant Marine World War II Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Odznak bojového pěšáka
Combat Infantryman Badge
-

DD.MM.RRRR

Odznak bojového pěšáka se stříbrnou hvězdou
Combat Infantryman Badge with silver star
-

DD.MM.RRRR

Mistrovský parašutistický odznak
Master Parachutist Badge
-

DD.MM.RRRR

Pokročilý parašutistický odznak
Senior Parachutist Badge
-

DD.MM.RRRR

Základní parašutistický odznak
Basic Parachutist Badge
-

DD.MM.RRRR

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.RRRR

Armádní medaile za vzornou službu
Army Good Conduct Medal
-

DD.MM.RRRR

Expediční medaile ozbrojených sil
Armed Forces Expeditionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile záloh ozbrojených sil
Armed Forces Reserve Medal
-

DD.MM.RRRR

Pochvala zasloužilé armádní jednotky
Army Meritorious Unit Commendation
-

DD.MM.RRRR

Prezidentská citace (armáda) (1947-)
Presidential Unit Citation (Army) (1947-)
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v národní bezpečnosti
National Defense Service Medal
s bronzovou hvězdou (2x)

DD.MM.RRRR

Ocenění chrabré jednotky
Valorous Unit Award
s bronzovým dubovým listem (2x)

DD.MM.RRRR

Medaile za službu ve Vietnamu
Vietnam Service Medal
se 2 stříbrnými kampaňovými hvězdami (10x)

DD.MM.RRRR

Záslužná legie legionář (4.třída)
Legion of Merit Officer - Legionnaire(4th Class)
Legion of Merit (4th Class)
se 3 bronzovými dubovými listy (4x)

DD.MM.RRRR

Armádní pochvalná medaile
Army Commendation Medal
se 3 bronzovými dubovými listy (4x) a "Bojovým V" za odvahu

DD.MM.RRRR

Letecká medaile
Air Medal
se 6 stříbrnými a 2 bronzovými dubovými listy (33x) a "Bojovým V" za odvahu

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v Koreji
Korean Service Medal
se stříbrnou a 3 bronzovými kampaňovými hvězdami (8x)

DD.MM.RRRR

Purpurové srdce
Purple Heart
se stříbrným a 2 bronzovými dubovými listy (8x)

DD.MM.RRRR

Bronzová hvězda
Bronze Star
se stříbrným a 2 bronzovými dubovými listy (8x) a "Bojovým V" za odvahu

Poznámka:
Note:
- Republic of Vietnam Presidential Unit Citation
- Republic of Vietnam Gallantry Cross Unit Citation (three awards)
- Republic of Vietnam Civil Actions Medal Unit Citation
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hackworth
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Boorda
https://valor.militarytimes.com/hero/7479
www.historynet.com
militaryhallofhonor.com
www.findagrave.com
army.togetherweserved.com
army.togetherweserved.com
https://www.arlingtoncemetery.net/dhhackworth.htm
URL : https://www.valka.cz/Hackworth-David-Haskell-t236020#652520Verze : 2
MOD