Main Menu
User Menu

HUN - Danuvia 39 M

     
Název:
Name:
Danuvia 39 M (Kiraly Danuvia Gepkarabely 39.Minta)
Originální název:
Original Name:
Danuvia 39 M (Kiraly Danuvia Gepkarabely 39.Minta)
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Danuvia Gépgyár, Budapešť, Maďarsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,7 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9x25 mm Mauser
Délka:
Length:
1046 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
500 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
40
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
750 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
463 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/HUN-Danuvia-39-M-t11322#401973Verze : 0
MOD
39 M


Druh zbrane: samopal
Výrobca: Danuvia fegyvergyár, Budapest, Maďarsko
Roky výroby: 1940
Ráž: 9 mm
Celková dĺžka: 1050 mm
Dĺžka hlavne: 499 mm
Hmotnosť: prázdna 3,72 kg / s plným zásobníkom 4,54 kg
Vývrt hlavne: 6 pravotočivých drážok
Úsťová rýshlosť strely: 450 m/s
Kadencia (teoretická): 750 rán/min.
Účinný dostrel: 300 m
Druh munície: 9 x 25 mm Mauser
Spôsob strelby: jednotlivé rany a dávky
Kapacita zásobníka: 40 nábojovSamopal skonštruovaný Pálom Királyom mal delený záver s oneskoreným otváraním pomocou drážok v úchyte záveru. Dlhá, drevenná pažba mu prepožičiavala vzhľad karabíny. Ako poistný prvok pri preprave slúžil zásobník ktorý bol, spolu s úchytom, riešený ako skopný smerom dopredu do predpažbia. Zásobníková šachta sa automaticky zakrývala krytkou. V malom množstve existovala aj verzia určená pre výsadkové jednotky, označovaná 39/A M, s pažbou zloženou z dvoch častí pre jednoduchší trasport. Z tejto výrobne náročnej zbrane sa vyrobilo celkovo 8000 kusov.
URL : https://www.valka.cz/HUN-Danuvia-39-M-t11322#35764Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/HUN-Danuvia-39-M-t11322#35765Verze : 0
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/HUN-Danuvia-39-M-t11322#423535Verze : 0
MOD