Main Menu
User Menu

HS Produkt VHS-K2

HS Produkt VHS-K2

HS Produkt VHS-K2

     
Název:
Name:
HS Produkt VHS-K2
Originální název:
Original Name:
HS Produkt VHS-K2
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR HS Produkt d.o.o., Karlovac /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,7 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO
Délka:
Length:
710 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
410 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
20, 30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
850 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
940 m/s
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
1) se zasunutou pažbou
s vysunutou pažbou: 760 mm


VHS-K2 - Višenamjenska Hrvatska Strojnica - Kratke Cijevi, 2. model (víceúčelový chorvatský kulomet - krátká hlaveň, 2. model)
Zdroje:
Sources:
https://hs-produkt.hr/products/vhs-k2-cal-5-56x45/
https://en.wikipedia.org/wiki/HS_Produkt_VHS

URL : https://www.valka.cz/HS-Produkt-VHS-K2-t246589#681581Verze : 1
MOD