Main Menu
User Menu

HQ-9/FT 2000 (protilietadlový raketový systém)

HongQi-9 (HQ-9) je protivzdušný raketový systém ďalekého dosahu použiteľný za každého počasia, pre ciele v rôznych výškach. Je schopný pôsobenia proti lietadlám, vrtuľníkom a strelám s plochou dráhou letu. Tiež môže pôsobiť s určitými obmedzeniami proti taktickým balistickým raketám.
Vývoj: China Academy of Defence Technology (CADT)
Vo výzbroji od roku 1997, v limitovanom množstve u PVO PLAAF (čínske letectvo). Námorná verzia systému je vo výzbroji torpédoborcov Type 052C.


Vývoj systému sa začal v začiatkom 80-tych rokov 20. storočia. Ako vzor systému slúžil americký protivzdušný systém Patriot, neskôr bola nadviazaná spolupráca s vývojármi ruského systému S-300. HQ-9 používa systém navedenia rakety podobný systému použitého u systému Patriot. Celkový tvar, odpaľovanie, preprava a ukladanie rakiet je prevzaté z ruského systému S-300 PMU.
Max. dosah rakiet je 200 km diaľkovo a 30 km výškovo. Dvojstupňový raketový motor na tuhé palivo je v činnosti prvých 35 km, následne sa zapína 5 km pred cieľom. Raketa je prepravovaná a odpaľovaná z vozidla Taian TAS5380 8X8 (transport-erector-launcher - TEL), ktoré má 4 prepravné kontajnery s raketami (výzorovo sú identické s kontajnermi použitými u systému S-300PMU1). Rakety sú odpaľované podobne ako v systéme S-300 – studený štart (bez použitia štartovacieho raketového motora pri odpálení z raketnice)
Navádzanie rakiet je podobné systému Patriot. Pozostáva z počiatočného nastavenia parametrov cieľa do rakety, rádiových korekcií letu rakety a koncového navedenia rakety. Rádiové korekcie sú na raketu zasielané počas letu na základe údajov pozemnej stanice navádzania rakiet. Koncové navedenie je použité vo fáze navedenia rakety na cieľ – údaje získané raketou sú vysielané do pozemného riadiaceho centra, kde sú porovnávané s údajmi pozemného riadiaceho systému a následné vypočítané korekcie letu rakety sú odosielané späť k rakete na riadenie letu.


Na získanie informácií o cieli je použitý 3D rádiolokátor HT 233 - monoinpulzný rádiolokátor používajúci fázovú anténu v C-pásme. Môže zisťovať ciele na vzdialenosť 120 km, automatické navedenie je možné na vzdialenosť 90 km. Systém je schopný súčasne sledovať 100 vzdušných cieľov a následne navádzať rakety na 50 vzdušných cieľov. Je prepravovaný na Taian TAS5380 8X8.


Systém HQ-9 môže pracovať v režime kompatibility s ruským sledovacím rádiolokátorom systému S-300.


FT-2000 (protirádiolokačný systém)
Systém predstavený v roku 1998. Je určený proti vzdušným systémom výstrahy a riadenia (airborne warning and control system - AWACS) a iným prostriedkom elektronického boja na veľké vzdialenosti. Základom je systém HQ-9, vybavený pasívnym radarovým vyhľadávacím systémom. V prípade že je zistený cieľ vyžarujúci elektromagnetickú energiu (radar, elektromagnetické rušenie) je na cieľ zameraná a uzamknutá hlavica rakety. Po odpálení sa zameraná raketa automaticky navádza na aktívny cieľ rýchlosťou 1200 m/s s preťažením až 14 G. Na navedenie rakety na cieľ môže byť použité aj vlastné lietadlo, ktorého výstražný radarový detektor prijíma nepriateľské radarové signály. Raketa môže byť vybavená aj systémom inerciálnej navigácie pre prípad že dôjde k strate signálu zo zdroja elektromagnetických vĺn – vtedy ale klesá schopnosť správneho navedenia a zásahu cieľa.
Pre vlastné zistenie polohy aktívnych zdrojov elektromagnetického žiarenia slúžia štyri pozemné ESM (Electronic Support Measures) senzory umiestnené na vozidlách. Sú umiestnené vo vzdialenosti 30 km od seba a umožňujú súčasne sledovať 50 cieľov. Odpaľovacie zariadenie je umiestnené v blízkosti centrálneho senzoru na vzdialenosť max. 150 m.
Raketa môže byť samozrejme použitá aj pomocou štandartného prehľadového a streleckého rádiolokátora systému HQ-9.
URL : https://www.valka.cz/HQ-9-FT-2000-protilietadlovy-raketovy-system-t38955#147277Verze : 0
MOD
Foto
HQ-9/FT 2000 (protilietadlový raketový systém) -


HQ-9/FT 2000 (protilietadlový raketový systém) -


HQ-9/FT 2000 (protilietadlový raketový systém) -


URL : https://www.valka.cz/HQ-9-FT-2000-protilietadlovy-raketovy-system-t38955#147413Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

HQ-9 používa systém navedenia rakety podobný systému použitého u systému Patriot.Způsob navádění ŘS "přes raketu", tj. TVM je používán i u S-300, de facto celou dobu existence systému. Pouze ŘS 5V55K používaná v počátcích historie S-300 měla povelovou naváděcí soustavu, počínaje 5V55R jde o navádění jenž známe ze systému MiM-104 pod názvem Track Via Missile (TVM).
URL : https://www.valka.cz/HQ-9-FT-2000-protilietadlovy-raketovy-system-t38955#308133Verze : 0