Main Menu
User Menu

HQ-61A (protilietadlový raketový systém)

HQ-61A (Hongqi-61A) - protilietadlový raketový systém stredného dosahu


HQ-61A je pozemnou verziou systému HQ-61, ktorý je prvou generáciou čínskych námorných protivzdušných systémov. Vývoj systému HQ-61 sa začal v roku 1960, vývoj systému HQ-61A v roku 1976, projekt bol dokončený v roku 1979. Vojskové skúšky pozemnej verzie začaté v roku 1986 a systém bol zavedený do výzbroje v roku 1989.
Prvá jednotka, vyzbrojená týmto kompletom bola 4. plrb 38. armádneho zboru.
Protilietadlový raketový systém nebol vyrábaný vo veľkom množstve, nakoľko od roku 1990 je vo výrobe modernejší systém HQ-7.


Typická batéria systému HQ-61A je tvorená:
- 4 vozidlami s celkom 8xPLRS
- vozidlo s veliteľským stanovišťom
- vozidlo s prehľadovým rádiolokátorom (Type 571)
- vozidlo so streleckým rádiolokátorom
- prepravné vozidlá s celkom 24 PLRS


Typická činnosť systému je nasledovná: cieľ je zistený prehľadovým rádiolokátorom, v prípade, že systém vyhodnoctí cieľ ako nepriateľský je cieľ zachytený a sledovaný streleckým rádiolokátorom. Keď je cieľ v priestore odpálenia dôjde k odpáleniu rakety.


Radar Type 571 je špeciálne konštruovaný pre zisťovanie nízkoletiacich cieľov. Strelecký rádiolokátor je vybavený systémom ochrán proti rádioelektronickému rušeniu a optickým systémom sledovania cieľa.


Takticko-technické údaje:
Rozmery rakety:
- dĺžka: 3990 mm
- kaliber: 286 mm
- šírka: 1166 mm
hmotnosť rakety: 300 kg
Priestor účinnej pôsobnosti:
- výška: do 8000 m
- diaľka: 2500-10000m
Max. rýchlosť rakety: M 3
Navádzanie: poloaktívne radarové
Hmotnosť bojovej hlavice: 40 kg
URL : https://www.valka.cz/HQ-61A-protilietadlovy-raketovy-system-t38458#145732Verze : 0
MOD
Foto
HQ-61A (protilietadlový raketový systém) -


HQ-61A (protilietadlový raketový systém) -


HQ-61A (protilietadlový raketový systém) -


URL : https://www.valka.cz/HQ-61A-protilietadlovy-raketovy-system-t38458#146576Verze : 0
MOD