Main Menu
User Menu

HODNOST: Izrael - IDF (info a pravidla)

Základní informace a pravidla hodnostní skupiny Izrael - IDF

Diskuse
Izraelské obranné síly (צבא הגנה לישראל, Israel Defense Forces, IDF)


Hodnostní skupina Izrael, jejíž členové jsou v rámci serveru valka.cz nositeli výložek současné izraelské armády, sdružuje zájemce o vojenskou historii Svaté země, která se během druhé poloviny 20. století stala významným světovým činitelem při rozvoji a aplikaci válečného umění.Skupina své články a příspěvky směřuje především k historii izraelských ozbrojených sil od vyhlášení nezávislosti Státu Izrael až do současnosti. Předmětem naší činnosti jsou popisy aktivit, výzbroje a osudů příslušníků izraelských ozbrojených sil. Jako zájemce o historii nás zajímají skutečná fakta a nikoli propaganda snažící se překroutit historickou skutečnost dle záměrů nějaké ideologie.


Skupina však své badatelské aktivity neomezuje pouze na žhavou současnost. Území dnešního Izraele je totiž z hlediska vojenské historie zcela mimořádnou oblastí. Tento kout světa byl v průběhu dějin konfrontován a okupován celou řadou mocností, a to od starověku (např. Egypt, Babylónie, Persie, helénistické Řecko, Řím) přes středověk (Byzanc, islámské říše, křižáci) až po novověk (Osmanská říše, Britské impérium). Každá z těchto mocností zanechala v dějinách Izraele svůj otisk v podobě událostí, hmotné kultury a v neposlední řadě i skrze působení řady vynikajících válečníků a aplikace ve své době špičkových vojenských technologií. Z hlediska vojenské historie je tak Izrael vskutku onou bájnou "zemí zaslíbenou".Obecná badatelská orientace naší skupiny samozřejmě není překážkou pro vkládání příspěvků či psaní článků na jakákoliv jiná témata. Alespoň občasné věnování pozornosti nějakému tématu spojenému s dějinami Izraele je tak především mravním apelem.


Co však je vyžadováno bezpodmínečně, je dodržování obecně platného kodexu zvaného Základní pravidla pro diskusi na forum.valka.cz, jenž v sobě zahrnuje například i zákaz revizionismu a nábožensky či rasově motivovaných urážek. Při porušení kodexu bude proti viníkovi postupováno jak na úrovni hodnostní skupiny, tak na úrovni nejvyššího velení fóra valka.cz v souladu s platnými předpisy.Odměnou za aktivní práci jsou vyznamenání udělovaná v rámci hodnostní skupiny. Tato vyznamenání doplňují stávající "celoválečná" vyznamenání. Až na výjimky jsou určena jak pro členy hodnostní skupiny, tak pro ostatní uživatele.


Hodnostní skupina Izrael má své velitelství, jež je tvořeno velitelem hodnostní skupiny a jeho zástupcem.


Kandidáti na členství v této skupině nechť se hlásí v sekci Hodnosti, název skupiny Izrael.
Branná povinnost se v IDF vztahuje i na ženy. Smile


Poradní a koordinační fórum je zde.
URL : https://www.valka.cz/HODNOST-Izrael-IDF-info-a-pravidla-t93083#348520Verze : 0