Main Menu
User Menu

Guinea-Bissau

Guinea-Bissau

Český název:
Czech name:
Guinea-Bissau
Originální název:
Original name:
Republica da Guine-Bissau
Anglický název:
English name:
Guinea-Bissau
Hlavní město:
Capital:
Bissau
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
9 regionů / 9 regions
Úřední jazyk:
Languages:
portugalština / Portuguese
Měna:
Currency:
CFA frank (XOF) / CFA francs
Ozbrojené složky:
Military branches:
Lidové revoluční ozbrojené síly: pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo
People′s Revolutionary Armed Force (FARP): Army, Navy, Air Force
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACP, AfDB, AU, CPLP, ECOWAS, FAO, FZ, G-77, IBRD, ICAO, ICCt (signatář / signatory), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WADB (oblastně? / regional), WAEMU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
36 120
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - bezejmenná oblast na severovýchodě země (300 m) / unnamed location in the northeast corner of the country 300 m
nejnižší bod / lowest point - Atlantský oceán (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Západní Afrika / Western Africa
Sousední státy:
Neighbours:
Guinea, Senegal / Guinea, Senegal
Vznik:
Independence:
10.9.1974
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 1 503 182
Národnostní složení:
Ethnic groups :
99% Afričané / African
méně než 1% Evropanů a mulatů / European and mulatto less than 1%
Náboženství:
Religions :
50% muslimové / Muslim
40% domorodá či tradiční náboženství / indigenous beliefs
10% křesťané / Christian
ISO: GNB
Internetová doména:
Internet country code :
.gw
Časové pásmo :
Time zone :
0
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Guinea-Bissau-t78943#290184Verze : 0