Main Menu
User Menu

Guardiola Amorós, Esteban

     
Příjmení:
Surname:
Guardiola Amorós
Jméno:
Given Name:
Esteban
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
XX.XX.1780 Tarragona, Cataluña
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
XX.XX.XXXX León, Nikaragua
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Hlavný politický guvernér Tegucigalpy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.honduraseducacional.com/Presidentes
https://www.atlaswords.com/HONDURAS.htm
de.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Guardiola-Amoros-Esteban-t88008#326484Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Guardiola-Amoros-Esteban-t88008#326484Version : 0
MOD
Esteban Guardiola Amorós*1780 Tarragona, Cataluña
+? León, NikaraguaHlavný politický guvernér Tegucigalpy /29.9.1821-18.12.1821/Esteban Guardiola Amorós bol hlavným politickým guvernérom (intendantom) provincie Tegucigalpa, ktorá sa osamostatnilia od Španielskej koruny a od Generálnej Intendancie Guatemala, pod ktorú predtým spadala.


Esteban Guardiola Amorós bol otcom Josého Santosa Guardiola Bustillo.


Esteban Guardiola Amorós sa presídlil z Ktalánska medzi rokmi 1805 až 1809 do Hondurasu, kde bolo potreba jeho služieb ako banského špecialistu. K presídleniu spolu s jeho rodinou ho presvedčil majiteľ haciend a kapitán milícii jeho veličenstva (Capitán de las Milicias de Su Majestad) Francisco de Gardela.


V Hondurase sa stal majiteľom bane v Santa Rosa del Peñón a umiera v približne druhej polovici 19 stor., v León, Nikaragua, pričom presný dátum nie je známy.


www.honduraseducacional.com/Presidentes
https://www.atlaswords.com/HONDURAS.htm
de.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Guardiola-Amoros-Esteban-t88008#326483Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Guardiola-Amoros-Esteban-t88008#326483Version : 0
MOD