Grosch, Walther

Příjmení:
Surname:
Grosch Grosch
Jméno:
Given Name:
Walther Walther
Jméno v originále:
Original Name:
Walther Grosch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1891 Coburg / 14.04.1891 Coburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.11.1972 Berg / 22.11.1972 Berg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Grosch-Walther-t126301#428368 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Grosch Grosch
Jméno:
Given Name:
Walther Walther
Jméno v originále:
Original Name:
Walther Grosch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.12.1910 praporeční junker-svobodník
27.01.1911 praporeční junker-poddůstojník
23.05.1911 praporčík
27.01.1912 poručík
18.09.1915 nadporučík
18.10.1918 kapitán
01.06.1934 major (Luftwaffe)
01.04.1936 podplukovník
01.08.1938 plukovník
01.06.1941 generálmajor
01.06.1943 generálporučík
20.12.1910 Fahnenjunker-Gefreiter
27.01.1911 Fahnenjunker-Unteroffizier
23.05.1911 Fähnrich
27.01.1912 Leutnant
18.09.1915 Oberleutnant
18.10.1918 Hauptmann
01.06.1934 Major (Luftwaffe)
01.04.1936 Oberstleutnant
01.08.1938 Oberst
01.06.1941 Generalmajor
01.06.1943 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.geocities.ws
www.specialcamp11.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Grosch-Walther-t126301#430537 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více