Gribojedov, Konstantin Nikolajevič

Griboyedov, Konstantin Nikolayevich
Константин Николаевич Грибоедов
     
Příjmení:
Surname:
Gribojedov Griboyedov
Jméno:
Given Name:
Konstantin Nikolajevič Konstantin Nikolayevich
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Николаевич Грибоедов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán 1. triedy Captain 1st rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.02.1895 Lodž /
09.02.1895 Lodz /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.02.1940 Moskva /
08.02.1940 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Ponorkovej brigády Severnej floty - Commander of the Submarine Brigade of the Northern Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- obeť stalinského teroru
- nezákonne odsúdený a následne popravený
- v celom rozsahu rehabilitovaný 30.07.1957
- a victim of Stalinist terror
- illegally convicted and subsequently executed
- fully rehabilitated on July 30, 1957
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.sovboat.ru/means/mens_g.php3#z20
URL : https://www.valka.cz/Gribojedov-Konstantin-Nikolajevic-t238749#660154 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Gribojedov Griboyedov
Jméno:
Given Name:
Konstantin Nikolajevič Konstantin Nikolayevich
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Николаевич Грибоедов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.03.1936 kapitán 1. triedy
15.03.1936 Captain 1st rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.sovboat.ru/means/mens_g.php3#z20
URL : https://www.valka.cz/Gribojedov-Konstantin-Nikolajevic-t238749#660155 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více