Main Menu
User Menu
GRANÁTOVÝ SKLUZ - kovová trubka šikmo zabudovaná do stěny pevnostního objektu, která sloužila k obraně tzv. mrtvého prostoru v jeho okolí pomocí ručních granátů, jež buď klouzaly skluzem pouze pomocí gravitace, nebo k jejich vymršťování sloužilo pružinové zařízení. Skluz bývá v pevnostním objektu vybaven uzávěrem.
URL : https://www.valka.cz/Granatovy-skluz-t33869#123322Verze : 0