Goth, Ernst

     
Příjmení:
Surname:
Goth Goth
Jméno:
Given Name:
Ernst Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Goth
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1897 Ingolstadt /
28.07.1897 Ingolstadt /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.01.1986 Mnichov /
04.01.1986 Munich /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Granátnického pluku 916 - commander of the 916th Grenadier Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Goth-Ernst-t238616#659760 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Goth Goth
Jméno:
Given Name:
Ernst Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Goth
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.02.1918 poručík
31.07.1925 nadporučík
01.04.1933 kapitán
01.08.1936 major
01.04.1939 podplukovník
01.01.1942 plukovník
10.02.1918 Leutnant
31.07.1925 Oberleutnant
01.04.1933 Hauptmann
01.08.1936 Major
01.04.1939 Oberstleutnant
01.01.1942 Oberst
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Goth-Ernst-t238616#659763 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více