Goode, Harry King

     
Příjmení:
Surname:
King Goode King Goode
Jméno:
Given Name:
Harry Harry
Jméno v originále:
Original Name:
Harry King Goode
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Group Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.10.1892 Handsworth, Staffordshire /
22.10.1892 Handsworth, Staffordshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.08.1942 Carnlough, Severní Irsko /
21.08.1942 Carnlough, Northern Ireland /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 24. a 66. perutě RAF
- velitel 60. operačně výcvikové jednotky
No. 24 and No. 66 Squadron RAF
- commander of No. 60 OTU
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké a balónové eso 1. sv. v. s 15 sestřely [12 zničených (11 sám, 1 sdílel), 2 zničené v plamenech (sám) a 1 sražený do neřízeného pádu (sám)], z toho 7 balónů [zničen (6 sám, 1 sdílel)]
- ve 2. sv. v. pracoval na úřadu vyšetřování leteckých nehod ministerstva letectví
- zahynul jako pasažér na palubě Consolidated Liberator Mk. III od 120. perutě RAF, když během testovacího letu v husté mlze narazili do hory
- english flying and balloon busting ace of WW1 with 15 claims [12 destroyed (11 solo, 1 shared), 2 destroyed in flames (solo) and 1 driven out of control (solo)], thereof 7 balloons [destroyed (6 solo, 1 shared)]
- in WW2 was in Air Ministry's Accidents Investigation Branch
- died as passanger Consolidated Liberator Mk. III of No. 120 Squadron RAF, when during test flight in heavy mist, they crashed into the hill
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_King_Goode
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Goode-Harry-King-t237129#655418 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
King Goode King Goode
Jméno:
Given Name:
Harry Harry
Jméno v originále:
Original Name:
Harry King Goode
Všeobecné vzdělání:
General Education:
16.09.1907-DD.MM.RRRR King Edward VI Free Grammar School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR King Edward VI Free Grammar School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
21.09.1917-DD.11.1917 2. škola vojenské aeronautiky, Oxford
DD.05.1918-27.05.1918 2. škola leteckého boje a střelby, Marske
21.09.1917-DD.11.1917 No. 2 School of Military Aeronautics, Oxford
DD.05.1918-27.05.1918 No. 2 School of Aerial Fighting and Gunnery, Marske
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.11.1917 poručík (na zk.)
08.04.1918 poručík
28.10.1918 kapitán (akt.)
01.08.1919 nadporučík
01.07.1926 kapitán
01.12.1935 major
01.11.1938 podplukovník
01.03.1941 plukovník
08.11.1917 2nd Lieutenant (on prob.)
08.04.1918 2nd Lieutenant
28.10.1918 Captain (act.)
01.08.1919 Lieutenant
01.07.1926 Flight Lieutenant
01.12.1935 Squadron Leader
01.11.1938 Wing Commander
01.03.1941 Group Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
08.09.1914-DD.09.1917 královský ženijní sbor (motocyklový kurýr)
DD.09.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.11.1917-DD.01.1918 5. výcviková peruť RAF, Castle Bromwich
DD.01.1918-DD.MM.RRRR 63. výcviková peruť RAF, RAF Joyce Green (pokročilý letecký výcvik)
27.05.1918-DD.02.1919 66. peruť RAF (pilot letky C)
DD.02.1919-21.04.1919 66. peruť RAF (velitel)
23.07.1923-15.02.1924 letecké skladiště, Indie
07.05.1924-08.09.1924 1. škola technického výcviku RAF
08.09.1924-16.01.1925 2. letecká výcviková škola, RAF Digby
16.01.1925-19.11.1925 4. letecká výcviková škola, Egypt
19.11.1925-DD.MM.RRRR letka Aden
DD.MM.1927-29.12.1929 45. peruť RAF
29.12.1929-09.07.1931 staniční velitelství, RAF North Weald
09.07.1931-21.11.1934 502. peruť RAF
21.11.1934-01.12.1935 staniční velitelství, RAF Hendon
01.12.1935-DD.04.1941 24. peruť RAF (velitel)
DD.04.1941-15.12.1941 60. operačně výcviková jednotka (velitel)
15.12.1941-21.08.1942 úřad vyšetřování leteckých neštěstí ministerstva letectví
08.09.1914-DD.09.1917 Corps of Royal Engineers (moto dispatch rider)
DD.09.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.11.1917-DD.01.1918 No. 5 Training Squadron RAF, Castle Bromwich
DD.01.1918-DD.MM.RRRR No. 63 Training Squadron RAF, RAF Joyce Green (advanced flying training)
27.05.1918-DD.02.1919 No. 66 Squadron RAF (flight C pilot)
DD.02.1919-21.04.1919 No. 66 Squadron RAF (commander)
23.07.1923-15.02.1924 Aircraft Depot, India
07.05.1924-08.09.1924 No. 1 School of Technical Training RAF
08.09.1924-16.01.1925 No. 2 Flying Training School, RAF Digby
16.01.1925-19.11.1925 No. 4 Flying Training School, Egypt
19.11.1925-DD.MM.RRRR Aden Flight
DD.MM.1927-29.12.1929 No. 45 Squadron RAF
29.12.1929-09.07.1931 Station Headquarters, RAF North Weald
09.07.1931-21.11.1934 No. 502 Squadron RAF
21.11.1934-01.12.1935 Station Headquarters, RAF Hendon
01.12.1935-DD.04.1941 No. 24 Squadron RAF (commander)
DD.04.1941-15.12.1941 No. 60 OTU (commander)
15.12.1941-21.08.1942 Air Ministry's Accidents Investigation Branch
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_King_Goode
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Goode-Harry-King-t237129#655421 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více