Goluběv, Konstantin Dmitrijevič

Golubev, Konstantin Dmitrievich
Константин Дмитриевич Голубев
     
Příjmení:
Surname:
Goluběv Golubev
Jméno:
Given Name:
Konstantin Dimitrijevič Konstantin Dmitrievich
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Дмитриевич Голубев
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.03.1896 Petrovsk /
27.03.1896 Petrovsk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.06.1956 Moskva /
09.06.1956 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Commander:
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
po válce řídil repatriaci sovětských občanů do vlasti -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/MD7qM
foto: http://goo.gl/a5FRL
URL : https://www.valka.cz/Golubev-Konstantin-Dmitrijevic-t124957#424959 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Goluběv Golubev
Jméno:
Given Name:
Konstantin Dimitrijevič Konstantin Dmitrievich
Jméno v originále:
Original Name:
Константин Дмитриевич Голубев
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1925 praporčická škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1926 Frunzeho vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 brigádní velitel
22.02.1938 divizní velitel
04.06.1940 generálmajor
13.06.1942 generálporučík
26.11.1935 Brigade Commander
22.02.1938 Division Commander
04.06.1940 Major General
13.06.1942 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.08.1915-DD.07.1918 služba v ruské carské armádě
DD.09.1918-DD.06.RRRR vstup do Rudé armády
DD.MM.1939-DD.03.1941 přednášel na Frunzeho vojenské akademii
DD.10.1944-DD.MM.1949 zplnomocněnec Rady lidových komisařů SSSR pro repatriaci sovětských válečných zajatců
DD.04.1956-DD.MM.RRRR v záloze
DD.08.1915-DD.07.1918 service in the Imperial Russian Army
DD.09.1918-DD.06.RRRR join the Red Army
DD.MM.1939-DD.03.1941 lectured at the Frunze Military Academy
DD.10.1944-DD.MM.1949 plenipotentiary of the Council of People's Commissars of the USSR for the repatriation of Soviet prisoners of war
DD.04.1956-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/MD7qM
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Golubev-Konstantin-Dmitrijevic-t124957#433175 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více