Goltz, Konrad

     
Příjmení:
Surname:
Goltz Goltz
Jméno:
Given Name:
Konrad Konrad
Jméno v originále:
Original Name:
Konrad Goltz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.10.1881 San Remo 08.10.1881 San Remo
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.01.1947 Prien 10.01.1947 Prien
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Goltz-Konrad-t126300#428367 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Goltz Goltz
Jméno:
Given Name:
Konrad Konrad
Jméno v originále:
Original Name:
Konrad Goltz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.04.1900 námořní praporčík
27.09.1902 námořní poručík
26.04.1904 námořní nadporučík
12.12.1908 kapitánporučík
15.02.1918 korvetní kapitán
01.03.1935 podplukovník (Luftwaffe)
01.04.1936 plukovník
01.04.1941 generálmajor
01.11.1942 generálporučík
10.04.1900 Fähnrich zur See
27.09.1902 Leutnant zur See
26.04.1904 Oberleutnant zur See
12.12.1908 Kapitänleutnant
15.02.1918 Korvettenkapitän
01.03.1935 Oberstleutnant (Luftwaffe)
01.04.1936 Oberst
01.04.1941 Generalmajor
01.11.1942 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Goltz-Konrad-t126300#430533 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více