Main Menu
User Menu

Golikov, Leonid Alexandrovič

Leonid Aleksandrovich Golikov / Леонид Александрович Голиков

Leonid A. Golikov – partyzánský rozvědčík


(1926 – 1943)Hrdina Sovětského svazu - "pioněr"


Narodil se v roce 1926 na malé vsi a do začátku války stihnul vychodit pouze sedm tříd základní školy. Protože jeho otec byl nemocný, začal záhy po dosažení patnácti let pracovat jako dělník v malé továrně ve Starorusovu. Odešel z domova proti vůli své matky, když dosáhl šestnácti let. Opustil rodnou vesnici a odešel k partyzánům, kde se v březnu 1942 stal rozvědčíkem.


"Leňa", jak mu říkali, prodělal výcvik jako průzkumník a již v dubnu se zúčastnil operace partyzánů proti ubikacím okupantů ve vsi Aprosovo, při které osobně zastřelil čtrnáct Němců a ukořistil štábní dokumenty. Dalších osmnáct „friců“ skolil v bojích u vsi Sosnice. Měl podíl na zničení dvou železničních a dvanácti silničních mostů, za což dostal medaili Za odvahu a poté co zabil generála a zmocnil se důležitých dokumentů, byl vyznamenán Řádem Rudého praporu. Stalo se to 13. srpna 1942 na silnici z Pskova do Lugy. Již od předešlého dne tu Leňa hlídkoval u malého můstku u cesty spolu s dalšími dvěma partyzány, když se ve směru od Pskova objevil rychle jedoucí vůz. Partyzáni zasypali vozidlo granáty a to po přejetí mostu zastavilo přímo před pozicí mladého rozvědčíka. Leňa dávkou ze samopalu složil dva z Němců - šoféra a důstojníka, kteří vyběhli z vozu a začali střílet. Třetího, který se pokoušel utéct do lesa, srazil jeden z partyzánů výstřelem z pušky. Jak se pak ukázalo, důstojníkem byl generál dělostřelectva Richard Wirtz, který vezl důležité dokumenty ze štábu v Königsbergu ke své jednotce v Luze. V kufru, který měl sebou, byly nákresy nového typu min a mapa s jejich plánovaným rozmístěním na minových polích.


Leňa se stal zkušeným partyzánským průzkumníkem a zúčastnil se ještě mnoha podobných akcí. Při jedné z nich, 24. ledna 1943 u vsi Ostraja Luka v Pskovské oblasti padl se svou skupinou do léčky a byl v boji smrtelně zraněn. Za vyjímečné hrdinství mu byla 13. března 1944 posmrtně udělena Zlatá hvězda Hrdiny SSSR, kterou za něho po válce převzala jeho mladší sestra Lidija.


Leňa Golikov se po své smrti stal komunistickou ikonou. Měl sloužit jako vzor pro sovětské děti a jeho obrazy visely témeř ve všech školách. Navzdory tomu, že musel často zaskakovat za nemocného otce na poli a v důsledku toho měl ve škole značné absence, byl vydáván za vzorného žáka a pionýra. Tím však nikdy nebyl, tvrdohlavý chlapec byl spíše výtržníkem a několikrát musel opakovat ročník. Také jeho portrét, namalovaný na zakázku strany v roce 1958, nebyl pravý. Modelem pro postavu Leni Golikova na něm s německým samopalem stála jeho sestra Lidija Golikova. O tom až do pádu Sovětského svazu vědělo krom autora a modelu jen několik málo osob.


V roce 1964 byl v Novgorodě odhalen památník, který reálně zobrazuje jeho podobu podle jediné dochované fotografie, pořízené krátce po udělení medaile „Za odvahu“. Přes tyto ideologické mýty i vyložené lži, byl Leňa Golikov skutečným hrdinou, neboť neváhal v těžké době pro svoji zemi nasadit život.
Golikov, Leonid Alexandrovič - Památník L. Golikova odhalený v Novgorodu v roce 1964

Památník L. Golikova odhalený v Novgorodu v roce 1964
Golikov, Leonid Alexandrovič - Lidija Golikova představuje na propagandistickém obrázku z roku 1958 svého bratra

Lidija Golikova představuje na propagandistickém obrázku z roku 1958 svého bratra
Golikov, Leonid Alexandrovič - Jediná dochovaná fotografie skutečného Leni Golikova z roku 1942

Jediná dochovaná fotografie skutečného Leni Golikova z roku 1942
URL : https://www.valka.cz/Golikov-Leonid-Alexandrovic-t30174#108787Verze : 0