Goble, Stanley James

     
Příjmení:
Surname:
Goble Goble
Jméno:
Given Name:
Stanley James Stanley James
Jméno v originále:
Original Name:
Stanley James Goble
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký vicemaršál Air Vice Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.08.1891 Croydon, Victoria /
21.08.1891 Croydon, Victoria /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.07.1948 Heidelberg, Victoria /
24.07.1948 Heidelberg, Victoria /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 5. námořní perutě RNAS
- velitel 2. skupiny RAF
- náčelník štábu RCAF
- commander of No. 5 Naval Squadron RNAS
- commander of No. 2 Group RAF
- Chief of Air Staff RCAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- australské letecké eso 1. sv. v. s 10 sestřely [6 sražených do neřízeného pádu (5 sám, 1 sdílel se svým pilotem), 3 zničené (2 sám, 1 sdílel se svým pilotem) a 1 zničený v plamenech (sám)]
- v lednu 1946 předsedal soudu, který soudil nejúspěšnější australské eso 2. sv. v., plukovníka Cliva Caldwella za pašování alkoholu na ostrově Morotai v roce 1945, Caldwell byl shledán vinným a degradován na kapitána, sám letectvo krátce nato opustil a Goble odešel o měsíc později do výslužby, aby spolu s dalšími veterány 1. světové války udělal místo mladším důstojníkům
- zemřel na hypertenzivní Cerebrovaskulární nemoc
- australian flying ace of WW1 with 10 claims [6 driven out of control (5 solo, 1 shared with pilot), 3 destroyed (2 solo, 1 shared with pilot) and 1 destroyed in flames (solo)]
- in january 1946 presided over the court-martial of Australia's top-scoring fighter ace, Group Captain Clive Caldwell, who was charged with alcohol trafficking on the island of Morotai in 1945, Caldwell was found guilty and reduced to the rank of Flight Lieutenant; he left the Air Force soon after, Goble was himself forced into retirement in February 1946, to make way for the advancement of younger officers
- died on hypertensive cerebrovascular disease
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Goble
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Goble-Stanley-James-t237185#655580 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Goble Goble
Jméno:
Given Name:
Stanley James Stanley James
Jméno v originále:
Original Name:
Stanley James Goble
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.07.1915 poručík (na zk.)
20.10.1915 poručík
01.10.1916 nadporučík
01.04.1918 major
DD.05.1919 podplukovník
01.08.1919 major
01.08.1919 podplukovník (čestný)
01.04.1928 plukovník
DD.MM.RRRR letecký komodor (dočas.)
28.02.1937 letecký vicemaršál (dočas.)
DD.07.1915 Flight Sub-Lieutenant (prob.)
20.10.1915 Flight Sub-Lieutenant
01.10.1916 Flight Lieutenant
01.04.1918 Major
DD.05.1919 Lieutenant Colonel
01.08.1919 Squadron Leader
01.08.1919 Wing Commander (honorary)
01.04.1928 Group Captain
DD.MM.RRRR Air Commodore (temp.)
28.02.1937 Air Vice Marshal (temp.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.07.1915-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-DD.02.1917 8. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.02.1917-DD.06.1917 5. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.06.1917-DD.12.1917 5. námořní peruť RNAS (velitel letky)
DD.12.1917-01.04.1918 5. námořní peruť RNAS (velitel)
01.04.1918-DD.10.1918 205. peruť RAF (velitel)
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR královské australské námořnictvo
DD.12.1922-DD.02.1925 náčelník štábu RCAF
DD.05.1926-DD.09.1927 australcká nejvyšší komise (letecký styčný důstojník)
DD.12.1932-DD.06.1934 náčelník štábu RCAF
DD.MM.1935-01.09.1936 britské ministerstvo letectví (zástupce ředitele leteckých operací)
01.09.1936-DD.MM.1937 2. skupina RAF (velitel)
DD.02.1939-DD.MM.1940 náčelník štábu RCAF
DD.02.1946-DD.MM.RRRR nucená výslužba
DD.07.1915-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-DD.02.1917 No. 8 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.02.1917-DD.06.1917 No. 5 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.06.1917-DD.12.1917 No. 5 Naval Squadron RNAS (flight commander)
DD.12.1917-01.04.1918 No. 5 Naval Squadron RNAS (commander)
01.04.1918-DD.10.1918 No. 205 Squadron RAF (commander)
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR Royal Australian Navy
DD.12.1922-DD.02.1925 Chief of the Air Staff RCAF
DD.05.1926-DD.09.1927 Australian High Commission, London (Air Liaison Officer)
DD.12.1932-DD.06.1934 Chief of the Air Staff RCAF
DD.MM.1935-01.09.1936 British Air Ministry (Deputy Director of Air Operations)
01.09.1936-DD.MM.1937 No. 2 Group RAF (commander)
DD.02.1939-DD.MM.1940 Chief of the Air Staff RCAF
DD.02.1946-DD.MM.RRRR forced retire
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Goble
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Goble-Stanley-James-t237185#655609 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více