Main Menu
User Menu

Gertz, Vanda

Major Vanda Gertz - velitelka jednotky DYSK


(1896 - 1958)- narozena ve Varšavě 13. dubna 1896


- 1913 - ukončila gymnázium, stala se členkou tajného vlasteneckého spolku


- 1916 – leden - za války vstupuje do polských legií, kvůli zákazu přijímání žen se vystupuje jako muž pod jménem Kazimierz Zuchowicz – přidělena k 1. dělostřeleckému pluku v Lublinu
- září – odvelena k oddílům dobrovolníků - zorganizovala ve Varšavě ženský oddíl dobrovolnic


- 1917 – šest měsíců vězněna za organizování protiněmeckých demonstrací po internaci J. Pilsudského


- 1919 – duben – vstupuje do polské armády, zástupkyní velitele Ženské dobrovolnické legie


- 1920 – za polsko-sovětské války - velitelka praporu žen-doborovolnic ve Vilnu, za obranu města jí byl udělen Válečný kříž


- 1922 – březen – demobilizována v hodnosti poručíka


- 1923 – 1926 – zorganizovala a řídila Armádní pomocnou službu žen v záloze


- 1939 – září – dobrovolná účastnice obrany Varšavy, listopad – přechází do ilegality - členkou Svazu ozbrojeného boje


- 1940 – duben – ve vedení Svazu ozbrojeného boje - předchůdce Zemské armády (Armija krajowa)


- 1942 – duben – organizátorka a velitelka oddílu DYSK v rámci Armádní služby žen při Armiji krajowej


- 1943 - 1944 - organizuje a osobně se účastní speciálních operací DYSKu


- 1944


– srpen – aktivně se účastní varšavského povstání jako velitelka jednotky DYSK
- září – říjen - po porážce povstání uniká spolu 2000 příslušnicemi své jednotky podzemními kanály z města a pokračuje v odporu na okupovaném území až do prosince
- 1. října - vyznamenána Virtuti militari 5. stupně - 23. listopadu – povýšena do hodnosti majora


1944/45 - prosinec - leden - přechází přes Německo v převlečení s falešnými doklady k západním Spojencům


- 1945 – 1948 – na různých postech Armádní služby žen v polské armádě v Anglii, poté demobilizována


- 1950 – čestnou předsedkyní Výboru žen – veteránek Zemské armády


- 10. listopadu 1958 zemřela v Londýně, roku 1959 byly její ostatky převezeny do Varšavy a pochovány na vojenském hřbitově


- posmrtně vyznamenána řádem Polonia restituta a Křížem nezávislosti s meči
URL : https://www.valka.cz/Gertz-Vanda-t24459#91069Verze : 0