Main Menu
User Menu

Gerät Potsdam

     
Název:
Name:
Gerät Potsdam
Originální název:
Original Name:
Gerät Potsdam
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Mauser- Werke GmbH, Obendorf, Německo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,0 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
952 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
197 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
32
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
550 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
365 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Přesná kopie britských samopalů Sten Mk.II včetně kopie vyražených značek.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Geraet-Potsdam-t117496#405376Verze : 0
MOD
Poslednou perličkou čo sa týka výroby kópií anglického STENu, bola zakázka na výrobu presných kópií Stenu Mk.II určených pre diverzné skupiny pôsobiace v tyle nepriateľa. Bolo požadovaných 26-28 000 kusov týchto kópií v čo najkratšom čase a za akúkoľvek cenu. Tá sa vyšplhala až na 1800.- RM/kus, čo je horibilná suma. Pre porovnanie StG44 stála 70.-RM. Kópia niesla názov "Gerät Potsdam" a bola tak vernou napodobeninou, že zbrane mali vyrazené i anglické firemné označenia, takže sa nedá určiť,ktorá zbraň bola originál a ktorá nemecká kópia. Rozdiel bol pravdepodobne len v povrchovej úprave. Zároveň sa vyrábala i kópia s integrovaným tlmičom zvuku (obdoba Sten Mk.II S).


Originál Sten alebo nemecká kópia ? Confused:
Ardeny 1944
Gerät Potsdam - Verzia s tlmičom.

Verzia s tlmičom.
URL : https://www.valka.cz/Geraet-Potsdam-t117496#105315Verze : 0
MOD
Vlastní foto VHÚ 30.9.12
URL : https://www.valka.cz/Geraet-Potsdam-t117496#457807Verze : 0
MOD