Main Menu
User Menu

Generálporučík

Lieutenant General

Lieutenant General

Česky: Generálporučík
English: Lieutenant General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-t241779#668715Verze : 1
MOD