Main Menu
User Menu

Generálporučík strojní inženýr

Lieutenant General Mechanical Engineer

Инженер-механик генерал-лейтенант

Česky: Generálporučík strojní inženýr
English: Lieutenant General Mechanical Engineer
По-русски: Инженер-механик генерал-лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-strojni-inzenyr-t245271#678051Verze : 1
MOD